Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Millennieskogen avslutas

Förvaltning: Gatukontoret Rubrik: Millennieskogen avslutas Ingress: Det är dags att avsluta Millennieskogsprojektet. Alla träddonatorer är inbjudna till en kort ceremoni i Raoul Wallenbergs park lördagen den 11 oktober kl. 14.00. Text: I samband med ceremonin avtäcks en minnestavla, där samtliga träddonatorers namn är ingraverade. Tekniska nämndens ordförande Emmanuel Morfiadakis håller tal, stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson berättar om Millennieskogen och Bertil Hallbeck läser en dikt. Den 17 september år 2000 donerade och planterade 380 malmöbor träd i Millennieskogen i Lindängelund som en insats för miljön, Malmös framtid och kommande generationer. Den 19 januari 2001 vandaliserades skogen brutalt. Under de tre år som har gått har Gatukontoret kontinuerligt följt de skadade träden och gjort nödvändiga räddningsinsatser. Idag bedöms träden vara i god växt och Millennieskogens framtid säkrad. Drygt 600 träd vandaliserades och av dessa har ca 170 stycken bytts ut, resten har kunnat räddas på andra sätt. Totalt planterades 1000 träd i Millennieskogen inklusive de lindalléer som omger skogen. Millennieskogen var ett av tre trädplanteringsprojekt som Gatukontoret genomförde samband med millennieskiftet. De båda andra var ”Barnens Millennieskog” där 20 000 träd planterades av förskolebarn på Lernacken och ”Stadsdelsträdet”, där ett specifikt träd planterades i varje stadsdel. För mer information kontakta projektledare Camilla Anderson, tfn 040-34 14 42, 0733-96 48 16 eller stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson, tfn 040-34 13 97, 0708-34 13 97.

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se