Gå direkt till innehåll
Nu blir Möllevången grönare. 150 nya träd planteras.
Nu blir Möllevången grönare. 150 nya träd planteras.

Pressmeddelande -

Möllevången blir grönare

Nu ska vi göra Möllevången grönare genom att plantera träd längs vissa gator, på torgplats och i parker. Möllevången är ett av de områden i Malmö som har minst antal träd eller lägst krontäckning som är ett mått man använder. Arbetet med planteringarna av de cirka 150 träden av många olika sorter börjar nu i augusti-september.

Träd behövs!

Krontäckningsgraden talar om hur stor andel av en yta som skuggas av trädkronor och detta har visat sig vara ett användbart redskap för att räkna ut värdet av de ekosystemtjänster som våra träd bidrar med. I Malmö har vi som mål att få krontäckningsgrad på 25%. Nu är krontäckningsgraden för Malmö 18 % och för Möllevången, som är en av de platserna i Malmö med lägst krontäckning, är den 8%.
Träden ger oss och andra levande varelser en bättre miljö att leva i. De ger skugga som sänker temperaturer vid värmeböljor, de dämpar hårda vindar, de absorberar vatten vid kraftiga regn, de filtrerar stoft i luften och dämpar buller. Dessutom ger de boplats och föda till insekter och fåglar.

35 stycken av gatuträden som ska planeras på Möllevången kommer dessutom att stå i en växtbädd som gör att de kan ta emot och magasinera vatten. För att träden i gatumiljö ska få bästa möjliga förutsättningar så planteras de i så kallad skelettjord. Ett träd får ca 30 kubikmeter skelettjord och av det är en tredjedel hålrum där vatten kan samlas vid skyfall. De 35 träden kan alltså magasinera 350 kubikmeter dagvatten. Det gör att vattenledningarna inte belastas lika mycket och risken för översvämningar blir mindre.

Många olika sorters träd

Alla träd klarar inte alla miljöer och vi vill ha en variation av olika träd att njuta av så därför kommer det vara en mängd olika träd som planteras på Möllevången. Några har vackra höstfärger, andra blommar fint på våren till glädje för både oss och pollinerande insekter. Andra bär frukt som till exempel fåglar gillar.

I gatorna sätts 37 olika sorters träd bland annat olika hagtorn, katalpa, kinesträd, kaffeträd, humlebok, blodplommon, kaukasiskt päron, pagodträd och zelkova att planteras. I parkerna, till exempel Mandeln, kommer bland annat persikomandel, körsbärsplommon, vinterkörsbär, blomsterkornell, perukbuske och rosenapel att sättas.

De gator som nu får gatuträd är Kristianstadsgatan, Simrishamnsgatan, Ängelholmsgatan, Monbijougatan, Falsterbogatan och Claesgatan. Träd blir det även på torgområdet i korsningen Amiralsgatan/Norra Parkgatan (vid Coop) och också i Möllevångens större parker Falsterboplan och Mandeln. Falsterboplan är redan färdig planterad. Folkets park får också nya träd men de är utöver de 150 träd som ingår i Grönare Möllan.

Planteringarna kommer att göras succesivt så alla planteringar startar inte samtidigt. Arbetet beräknas vara klart i april 2021.

Kontakt

Caroline Larsson, projektledare Grönare Möllan, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, Mobilnummer: 0709-341303, caroline.larsson@malmo.se

Birgitta Hjertberg, kommunikatör, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, Mobilnummer: 0709-341411, birgitta.hjertberg@malmo.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Fastighets- och gatukontoret: Birgitta Hjertberg

Fastighets- och gatukontoret: Birgitta Hjertberg

Kommunikatör Naturreservat och naturområden. Malmö stads blomsterprogram. "Framtidens kuststad", Havets dag och andra strandstädningsprojekt. 040-341411

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se