Gå direkt till innehåll
Museums in Motion

Pressmeddelande -

Museums in Motion

Tre konstmuseer runt Östersjön har startat ett samarbete för att fler ska få se deras unika och stora samlingar. Oftast göms konsten undan i museernas magasin men under två år ska de inblandade museerna hämta konst ur varandras samlingar och byta utställningar samt kunskap med varandra.

Projektet Museums in Motion är ett samarbete mellan Malmö Konstmuseum, Åbo konstmuseum (Konstföreningen i Åbo) och Estlands konstmuseer (KUMU Konstmuseum) i Tallinn. De tre museerna har fått ett projektstöd på 200000 euro för sitt tvååriga projekt Museums in Motion. Inom ramen för projektet, som kom till på initiativ av Åbo konstmuseum, presenterar museerna utställningar med verk ur respektive samling hos varandra.

Tre utställningar har satts samman;

  • Finsk Guldålderskonst ur Åbo konstmuseums samling
  • Under de Röda Fanorna - Konst från Stalins tid ur Estlands konstmuseers samling
  • I Love Malmö - Nordisk Samtidskonst ur Malmö Konstmuseums samling

I Malmö öppnar utställningen Under de Röda Fanorna - Konst från Stalins tid ur Estlands konstmuseers samling den 30 november och visas fram till den 25 januari 2009. Utställningen visades under sommaren 2008 på Åbo konstmuseum.

Utöver utställningar och publikationer producerar projektet också en serie seminarier och workshops samt främja informationsutbyte mellan fackfolk i konstmuseibranschen. Stödet från Europeiska kommissionen gör det möjligt att genomföra ett samarbete på bred basis mellan museerna.

Museums in Motion genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i detta meddelande ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

För mer information var god kontakta:

Göran Christenson, museichef Malmö Konstmuseum, 040-344407, goran.christenson@malmo.se

Kari Immonen, museichef Åbo konstmuseum, +358-2-2627 099, mailto:kari.immonen@turuntaidemuseo.fi

Sirje Helme, museichef KUMU konstmuseum, sirje.helme@ekm.ee, tel: +372 602 6004

Malmö Konstmuseum

Malmöhusvägen, Box 406, SE-201 24 Malmö Tel. +46-(0)341000(vx) Fax +46-(0)40-124097

E-post: malmokonstmuseum@malmo.se Websida: www.malmo.se/konstmuseum

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se