Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Naturorientering i Bokskogen

Ingress: Malmö Naturskola har producerat ett material riktat till gymnasieskolans elever som på ett enkelt sätt ska ge kunskap om malmöbornas skog i Torup. Text: Materialet innehåller även en nyproducerad film med fakta och frågeställningar. Den är tillgänglig via stadsnätet genom s.k streaming. Besökande klasser kan med karta och kompass kombinera traditionell orientering med kunskapsi nhämtning om skogen. Projektet ska stimulera till samarbete mellan olika lärarkategorier på gymnasieskolan. Målsättningen är att eleverna ska skapa egna värderingar om skogen men också att de får intresse för skogen som en plats för välbefinnande och rekreation. I våras fick Malmö Naturskola 200.000:- från Malmö stads miljöanslag och det är detta bidrag som finansierat projektet. För ytterligare information kontakta: Josefin Gustavsson, projektledare på Malmö Naturskola, 040-34 36 94 eller 070-884 11 16. Malmö den 16 oktober 2003 Vänligen Pia Oredsson Informationschef 040-34 30 21 070-576 15 12

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se