Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nordisk Konferens om Öresundsklass i Malmö

Den 15-16 maj kommer Geijerskolans Öresundsklass/profil att redovisas genom en Nordisk Konferens (se bifogat program). Konferensen kommer att visa hur man arbetar i en kulturell, språklig gränsöverskridande skola i Malmö med det svenska och danska perspektivet. Inbjudna gäster kommer att få höra om hur det hela startade och hur profilen/projektet utvecklats fram till i år, då den första förskoleklassen med Öresundsprofil avslutar sitt första läsår och blir en årskurs 1 läsåret 08-09. För ytterligare information ta kontakt med Susanne Månsson, biträdande rektor och projektledare Tel:040- 34 64 55

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se