Gå direkt till innehåll
Nu kan Malmöbor kika in i framtiden.

Pressmeddelande -

Nu kan Malmöbor kika in i framtiden.

På Triangeln, vid Mobilia och i korsningen Kungsgatan/Amiralsgatan ställer Malmö Stad ut unika framtidskikare som visar möjliga framtidsbilder. Bilder som bygger på Malmöbornas egna idéer om hur vi skall gå tillväga för att minska biltrafiken i Malmö. Kampanjen börjar den 16 januari och pågår i två veckor, bilderna finns även att beskåda på www.malmo.se/vagvalet och från och med måndag 19 januari också i en utställning i Malmö stadshus foajé.

Under hösten 2007 ställde vi en fråga till Malmöborna; Hur ska vi gå tillväga för att minska biltrafiken i Malmö?

"Detta gjorde vi för att vi ville få Malmöborna att själv tänka till och reflektera över hur vi använder bilen", berättar Sara Forslund på trafikmiljöenheten, Malmö stad.

Malmö har problem med sin trafikmiljö i Malmö. Många störs av buller i trafiken - i sina bostäder, i skolor och på arbetsplatser och i våra parker och rekreationsområden. Dessutom står trafiken för stora delar av de skadliga utsläpp som förorenar vår luft och gör människor sjuka. På flera platser i Malmö är luften faktiskt olagligt smutsig. På tex Amiralsgatan, där en av framtidskikarna står, överskrider vi miljökvalitetsnormen för kvävedioxid och har fått en skarp tillsägelse av regeringen att vi måste åtgärda detta.

Malmöborna visade stort intresse för Vägvalet och över 1000 Malmöbor lämnade sina idéer om hur vi ska minska biltrafiken i vårt forum på malmo.se/vagvalet.

Många handlade om förbättrad kollektivtrafik, att göra innerstaden bilfri och att underlätta för cyklister på olika vis. Någon föreslog att göra om hela Södra Förstadsgatan till gågata och på så vis få ett grönt stråk bort till Möllan. Någon annan föreslog att utnyttja kanalen till kollektivtrafik.

Alla idéerna från första delen av Vägvalet finns sammanställda i ett tjockt dokument som finns att ladda ner på hemsidan. Alla politiker i tekniska nämnden har fått en sammanfattning av sammanställningen och vi har annonserat idéerna i dagspress.

Nu visar vi upp Malmöbornas idéer i stadsrummet. "Efter tolkningar av Malmöbornas idéer och en sammankoppling med den politiskt styrda utredningen Framtidens kollektivtrafik har vi låtit arkitekter, konstnärer och illustratörer gestalta dessa möjliga framtider", säger Tina Giannopoulou, projektledare för framtidskikarna. Det är bilder som visar en framtid där gående, cyklister och kollektivtrafik har ett större utrymme och bilen mindre. I framtidskikarna kan vi låta Malmöbor och andra uppleva dessaframtidsbilder i den fysiska miljö där de kan bli verklighet. Och förhoppningsvis känner man att bilderna är värda att eftersträva. Att de visar ett Malmö som man vill leva i.

Kontakt:

Sara Forslund, Malmö stad

sara.forslund@malmo.se

040-34 76 94 eller 070-675 12 65

Tina Giannopoulou, Malmö stad

tina.giannopoulou@malmo.se

040-34 13 23 eller 0704-18 64 39

 

 

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se