Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu öppnar utställningen ”Spana in vårt framtida Malmö!”

”Spana in vårt framtida Malmö!” ger en framtidsbild av Malmö 2032 och visas i samband med utställningsperioden för Malmös nya översiktsplan (ÖP2012). Utställningen ger en inblick i stadsbyggnadsvisionen för staden tjugo år framåt och beskriver övergripande mål och strategier för att skapa en hållbar och attraktiv stad. 2032 är Malmö en tät, grön och blandad stad med goda förutsättningar för medborgarna att skapa sig ett gott liv.


Välkommen att spana in ditt framtida Malmö och ta del av stadens visioner på följande platser: Gustav Adolfs torg, 4–29 april, Stadshusets foajé, 5–26 april, Stadsbiblioteket, 10 april–5 maj och Malmö Museer, 5 april–tills vidare.

 

Miniföreläsningar på Gustav Adolfs torg lördagen13 april

Den 13 april mellan kl. 11.00 - 15.00 arrangeras miniföreläsningar vid utställningen på Gustav Adolfs torg. Föreläsningarna är baserade på teman ur översiktsplanen. Här får malmöborna chansen att möta, lyssna och ställa frågor till tjänstemän och politiker inom Malmö stad om Malmös framtida utveckling.

Bland föredragshållarna finns bland annat Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör som föreläser om den blandade staden och Johan Hermansson som kommer prata på temat den attraktiva staden utifrån det aktuella Eurovision Song Contest arrangemanget. 

För mer information om Malmös nya översiktsplan
och se hela schemat för miniföreläsningarna 13 april besök: www.malmo.se/op

 

Kontakt: Jonna Sandin, projektsekreterare, Malmö stadsbyggnadskontor. Tel: 040-342266 eller e-post: jonna.sandin@malmo.se

Alternativt Tyke Tykesson, projektledare, ÖP2012, Malmö Stadsbyggnadskontort. Tel: 040-342378 eller epost: tyke.tykesson@malmo.se

 

 

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan ger en inriktning för framtiden genom att vägleda planeringen av staden. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en översiktsplan. Planen ska långsiktigt ge vägledning för
beslut om användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas. Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens översiktliga planering och översiktsplaner antas av kommunfullmäktige.

Samråd kring Malmös nya översiktsplan pågick från maj till november 2011. I januari 2013 godkände Kommunstyrelsen ett utställningsförslag. Utställningsperioden pågår framtill den 8 maj 2013. Malmös nya översiktsplan består av flera olika delar: planstrategi, miljökonsekvensbeskrivning och kartor med
planeringsriktlinjer.


Du kan se allt material på: www.malmo.se/op

Direktlänk till alla kartor: www.malmo.se/op/karta

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se