Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny öppenvårdsverksamhet för unga

Malmö 2010 05 31

Nu samlar Sociala resursförvaltningen sina ungdomsverksamheter i ett hus, kallat ”Oss unga”. Redan befintliga verksamheter som riktar sig till ungdomar, Socialarbetare för ungdomar, Ungdomstjänst, Stödcentrum och MST (multisystemisk terapi) kommer att samlokaliseras som ett första steg att öka samordningsvinsterna. Kommunstyrelsen tillför dessutom verksamheten ytterligare resurser vilket möjliggör öppnandet av en ny öppenvårdsverksamhet för ungdomar och deras föräldrar. Till öppenvårdsverksamheten kan ungdomar och föräldrar från alla stadsdelar vända sig för att få råd och stöd i frågor som rör relationer, missbruk och kriminalitet eller om man blivit utsatt för brott. Genom att samla flera av sociala resursnämndes redan befintliga verksamheter på ett och samma ställe ökar man tillgängligheten och servicen, samtidigt som man avlastar stadsdelarnas egna öppenvårdsverksamheter. 

– Vi vet att ju tidigare insatser sätts in, ju bättre förutsättningar är det för barn och ungdomar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) socialkommunalråd.

– Vår förhoppning är att vi med utökad service når fler ungdomar och deras föräldrar i ett tidigare stadium.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Anna Andersson, politisk sekreterare, 040-34 11 86

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se