Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny rapport belyser ojämställdhet på Malmös mötesplatser för unga

Jämställdhetskommunalrådet Martina Nilsson (V) träffar i dag Daniela Redzic, fritidschef i Limhamn-Bunkeflo, och Stefana Hoti, ungdomssamordnare, som tagit fram en rapport om jämställdheten på Malmös mötesplatser för unga, som de också analyserat.

I rapporten, som är gjord utifrån Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering, konstateras det att pojkar och flickor inte har möjlighet till makt och inflytande på lika villkor på sina mötesplatser. Pojkarna är norm i den fysiska utformningen av mötesplatserna och i användandet av det fysiska rummet. Pojkarna efterfrågar dyrare aktiviteter och får mer resurser i form av personalens tid och uppmärksamhet. Pojkar och flickor bemöts olika: Flickor får ett lugnare och trevligare bemötande, pojkarna ses mer som ett kollektiv.

I rapporten konstateras det att 35 procent av besökarna på mötesplatserna i Malmö är flickor. I vissa stadsdelar är andelen flickor så låg som 11 procent.

På minst hälften av de besökta mötesplatserna är det antingen ett biljardbord, pingisbord eller ett Fifa-spel som är det första som man möts av när man kommer in eller som finns på den mest centrala platsen. Det är främst pojkarna som intresserar sig för dessa aktiviteter och det är en av de bidragande faktorerna till att tjejer upplever att mötesplatserna är anpassade utifrån pojkarnas behov.

– Jämställdheten i Malmö ska öka, det gäller såklart även på kommunens mötesplatser. Runt om i Malmö gör just nu våra fantastiska medarbetare jämställdhetsanalyser. Genom att synliggöra och lyfta fram får vi verktyg att förändra. Jämställdhetsarbetet ger konkreta resultat. Ett exempel är Aktivitetshuset i Holma där personalen jobbar med hur de bemöter ungdomarna, säger Martina Nilsson (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet och fritid. 

– Det är inte förrän man analyserar sin verksamhet som man kan upptäcka orättvisorna och det ligger i vårt uppdrag att flickor och pojkar skall ha meningsfull fritid på lika villkor. Den här analysen har lagt grunden till ett fortsatt jämställdhetsarbete inom fritidsverksamheterna i Malmö stad, säger Daniela Redzic, fritidschef i Limhamn-Bunkeflo.


För mer information, kontakta:

Martina Nilsson, 0708-16 17 09

Daniela Redzic, 0708-25 58 16

Hanna Gedin, presskontakt, 0768-68 61 24


Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150
Alma Tabak

Alma Tabak

Presskontakt Presskommunikatör Malmö stad 0733 340721