Gå direkt till innehåll
Sommargata på Friisgatan förra året. Snart får Kärleksgatan samma skepnad.
Sommargata på Friisgatan förra året. Snart får Kärleksgatan samma skepnad.

Pressmeddelande -

Ny sommargata: Kärleksgatan blir grönt gångstråk 2020-2022

Först gjordes Friisgatan om. Förra året blev även Ängelholmsgatan och Claesgatan sommargator. Nu utökas utbudet med ytterligare en: Kärleksgatan.

Med start i år byter Kärleksgatan, mellan Davidshallstorg och Södra Förstadsgatan, skepnad under perioden april-oktober. Fotgängarnas villkor blir då rådande. Likt på de andra sommargatorna i Malmö kommer fastighets- och gatukontoret att sätta ut sittplatser längs gatan. Gatan kommer också att ramas in av grönska för att skapa lugn och trivsel längs stråket. Kaféer och restauranger får större ytor till att bygga uteserveringar på.

Initiativet till omgörningen kommer från butikerna och serveringarna på gatan, vilket har visat sig vara ett viktigt kriterium för att modellen med en sommargata ska lyckas. På Kärleksgatan är redan idag de flesta kunderna gåendes. Potentialen för att många ska vilja röra sig till fots på gatan är hög.

Beslutet att göra Kärleksgatan till sommargata fattades av tekniska nämndens trafikutskott idag. Försöket, som beräknas kosta Malmö stad 250 000 kronor per år, fortsätter till och med år 2022.

– Nu bygger vi vidare på den kreativitet som butikerna och serveringarna på Kärleksgatan redan har visat. Malmö är en tätbebyggd stad och behöver många gröna oaser, precis som det finns i vissa andra europeiska städer. Det kan bli ännu fler sommargator framöver, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

– De andra sommargatorna har varit uppskattade av många och ökar trivseln och den kontinentala känslan. När nu näringsidkarna själva ser en potential på just Kärleksgatan vill vi ställa oss bakom detta koncept, säger Håkan Linné (L), 1:e vice ordförande i tekniska nämnden.

– Sommargatan blir ett naturligt nästa steg i vår strategi att knyta samman Södra Förstadsgatans gågata med handeln runt Davidshallstorg. Nästan alla verksamheter på Davidshall är egenföretagare och ger utbudet en särskild karaktär. Länken via Kärleksgatan gör att centrumhandeln växer, säger Pia Sandin, vd för Malmö Citysamverkan.

För mer information, kontakta:
Andreas Schönström, 0709-116897, andreas.schonstrom@malmo.se
Håkan Linné, 0701-893631, per-hakan.linne@malmo.se
Pia Sandin, 0733-307015, pia.sandin@malmocity.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se