Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya insatser mot hormondoping och nolltolerans mot underåriga som ertappas med alkohol

Tre nya åtgärder sätts in i den nya handlingsplan som ska gälla för det tobaks- alkohol- och drogförebyggande arbetet i Malmö under perioden 2008-2010.

o Det handlar om insatser mot hormondoping, bland annat riktade till olika träningslokaler i Malmö(exempelvis styrketräningsgym) samt mot den illegala hanteringen av hormondopingmedel.

o Det handlar om insatser för att minska gravidas alkoholkonsumtion.

o Det handlar om polisiära insatser mot underåriga som ertappas med alkohol och där det ska vara nolltolerans som gäller när polisen påträffar underåriga som är berusade.

Samtidigt fortsätter man med de 29 övriga åtgärder som påbörjats eller utvecklats i de tidigare handlingsplanerna.

Den nya handlingsplanen, som kommunstyrelsen för sin del nu har godkänt och som senare ska antas av kommunfullmäktige, är den tredje och sista i ordningen under gällande strategi för det tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbetet i Malmö 2002-2010.   Handlingsplanen är framtagen genom ett samarbete mellan Malmö stad, Polisområde Malmö, Tullverket, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne, svensk Handel och Sveriges Hotell och Restaurangföretagare.

Enligt de utvärderingar som gjorts av tidigare handlingsplaner har resultatet varit positivt. Det drogförebyggande arbete har blivit bättre liksom samarbetet mellan de olika aktörerna på området.  Exempelvis har andelen av skolans personal som deltagit i särskild utbildning på området fördubblats mellan 2005 och 2007.

- Det är väldigt bra insatser som görs inom ramen för det tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbetet här i Malmö, säger kommunalrådet Birgitta Nilsson (s). Det är en av de viktiga delarna i vårt arbete för att komma till rätta med brottsligheten eftersom vi vet att missbruk av alkohol och droger ofta leder till våld och annan kriminalitet.

- Det är av mycket stort värde att vi från Malmö stads sida har ett så gott samarbete med de övriga aktörer, inte minst polisen, som har varit med om att ta fram de här handlingsplanerna säger Birgitta Nilsson.

Kontaktpersoner

Birgitta Nilsson 040 34 10 14

Amela Hodzic, politisk sekreterare 040 34 11 86 eller 0708 18 13 52

Bertil Månsson, pressansvarig 040 34 10 05 eller 070 623 85 71

 

(Ärende 19)

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se