Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya siffror visar på ökat resande över Bron

Ny fickbroschyr belyser skillnader, likheter och resande mellan Malmö och Köpenhamn Köpenhamn har nästan dubbelt så många invånare som Malmö, men när det gäller personer som är födda i utlandet är andelen 25% i Malmö mot 14% i Köpenhamn. Detta och mycket annat kan man se i ny statistik om Malmö och Köpenhamn som de två kommunerna tillsammans tagit fram. Statistiken finns sammanställd i en behändig faktabroschyr – ”København Malmö 2006” – som passar bra i fickan. Statistiken visar också på skillnader i de två städernas bostadsbestånd. Av Malmös totala bostadsbestånd på 141.081 lägenheter är 18% i småhus. Köpenhamn har totalt 285.636 lägenheter varav endast 8% är i småhus. De som pendlar från Malmö till ett arbete i Köpenhamn var endast 62 personer år 2001. Dessa har år 2004 ökat till 103 personer. I den omvända riktningen är pendlarna betydligt fler. År 2001 var dessa 764 stycken och år 2004 har dessa mer än fördubblats till 1.595 personer. Antalet personer som färdades i bil över bron har sedan den öppnades mer än fördubblats från 4,8 miljoner år 2000 till 11,7 miljoner år 2005, dvs en ökning med nästan 7 miljoner. Under samma period har antalet personer som tagit tåget över bron nästan tredubblats från 2,7 miljoner till 6,6 miljoner, vilket innebär en ökning med nästan 4 miljoner. ”København Malmö 2006” har tagits fram i samarbete mellan Malmö stad och Københavns kommue. Broschyren samlar fakta om befolkning, näringsliv, infrastruktur, turism och priser över sundet i Öresundsregionen. Foldern finns tillgänglig som pdf på www.malmo.se/kobenhavnmalmo2006 samt i pappersformat på medborgarkontoren och i Stadshusets information. Ytterligare fakta om Malmö och Öresundsregionen finns på http://www.malmo.se/statistik Mer information: Kenneth Hvarvenius, aktuarie Stadskontoret, Kommunikation & Utveckling 040–34 10 66 kenneth.hvarvenius@malmo.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se