Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya simarenan byggs vid Aq-va-kul Malmöborna ska vara med och diskutera placeringen av nytt stadsdelsbad i södra Malmö

Malmös nya stora och moderna simarena, med möjligheter att genomföra nationella och internationella tävlingar i olika sim- och vattensporter, ska placeras på den plats där nuvarande Aq-va-kul ligger.

Det anser kommunstyrelsen som därmed avvisar tjänstemannaförslaget om att en sådan arena i stället ska byggas i det nya Hyllieområdet.

Anläggningen, som kostnadsberäknas till runt 325 miljoner kronor, ska också kunna utnyttjas av allmänheten och för skolornas simundervisning.

Vidare ska Rosengårdsbadet, precis som kommunstyrelsen tidigare förordat, byggas om till ett inomhusbad, bland annat för att täcka upp det stora behovet av simundervisning i Rosengård och omgivande stadsdelar.

När det gäller ett nytt stadsdelsbad i södra Malmö så kommer Malmöborna att, bland annat via webben, få vara med och diskutera vilken placering som är den bästa.

Ett förslag är att det nya stadsdelsbadet placeras norr om Annetorpsvägen söder om Kroksbäcks kullar. Det kommer i så fall att fungera som en samlande mötesplats och en sammanhållande länk mellan Holma, Kroksbäck och det nya Hyllie.

Ett annat förslag är att badet förläggs i närheten av Malmö Arena i det nya Hyllieområdet

Och ett tredje förslag är att stadsdelsbadet placeras på Stadionområdet.

Nu får styrgruppen för demokratiutveckling i uppdrag att utarbeta ett förslag om hur dialogen med Malmöborna ska gå till och det förslaget ska presenteras för kommunstyrelsen i januari.

När dialogen med Malmöborna är avslutad, sannolikt under våren nästa år, återstår sedan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta de slutliga besluten om Malmös framtida sim- och badanläggningar.

Malmö stad har också fört diskussioner med Eon om samarbete kring en ny simarena och där man bland annat ska inrikta sig på effektiva och framtidsinriktade energilösningar för anläggningen. Detta ska kombineras med ett mera traditionellt sponsorskap som till exempel namngivning av arenan. De diskussionerna fortsätter.

- Vi har hela tiden ansett att det nuvarande Aq-va-kul-området är den absolut bästa platsen för en ny stor och modern simanläggning av internationell klass i Malmö och vi är därför mycket nöjda med att vi nu har kunnat ta det här beslutet, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s). Aq-va-kulområdet ligger lättillgängligt mitt i stan och den nya anläggningen tillgodoser därmed också allmänhetens behov av ett högklassigt centralt beläget bad liksom innerstadsskolornas behov av simundervisning, säger han.

När det gäller stadsdelsbadet i södra Malmö finns det alltså tre olika förslag till var det ska placeras

- Nu vill vi höra hur Malmöborna ser på alternativen innan vi låser oss och jag räknar med att vi kan ta beslut någon gång under våren, säger Ilmar Reepalu.

Kommunalrådet Anneli Philipson (v), som är ordförande i styrgruppen för demokratiutveckling, tycker att det är bra att Malmöborna får möjlighet att vara med och diskutera var det nya stadsdelsbadet ska ligga.

- Det är en viktig fråga för Malmöborna och då ska de självfallet också vara med och diskutera placeringen, säger hon.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu 040 34 10 02

Anneli Philipson 040 34 10 17

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71

(Ärende 13)

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se