Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya Stenkulalärare prisas av Svenska Akademien

Den 11 maj kom det ett brev från Peter Englund till Ann-Marie Du Plessis, lärare i svenska på Nya Stenkulaskolan i Södra innerstaden, Malmö. Det var ett brev som gav henne en liten chock, ett pris för sina insatser som svensklärare och 50 000 kronor.

– Jag är chockad och så lycklig. Peter Englund har alltid varit min stora idol!

Ann-Marie Du Plessis ingår i Södra innerstadens språkliga nätverk, som består av pedagoger och som har som mål att främja alla barns och elevers språkutveckling.

– Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag jobbar mycket med språkutveckling för elever som är nya i Sverige och vi satsar mycket på dem. De behöver extra stöttning och ska inte behöva få betyg i svenska i varje ämne.

Själv har hon tidigare bott många år utomlands. När familjen kom tillbaka till Sverige var dottern nio år gammal och kunde inte prata svenska. 

– Då mötte vi problematiken direkt. Och när jag kom in i den här miljön i skolan så insåg jag hur jobbigt många har det och hur vi inte förstår deras grundproblematik.

Hela skolans pris
På Nya Stenkulaskolan försöker lärarna organisera sig så att elever som behöver det får extra stöttning i svenska språket. De ska få lugn och ro på särskilda lektioner. 

– Det är viktigt att få eleverna att prata mer än lärarna, att de tvingas ge svar som kräver många meningar, det jobbar vi mycket med. Att lära sig tänka och reflektera på sin egen nivå, att uttrycka sina tankar om livet. Där hjälper vi dem, vi stoppar in orden, säger Ann-Marie Du Plessis.

För kommentarer/ 

Ann-Marie Du Plessis: 0768-44 92 78
Marie Johansson, rektor Nya Stenkulaskolan: 0705-807152
Frida Leander, informatör: 0708-12 88 37 

Svenska Akademiens svensklärarpris, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se