Gå direkt till innehåll
Hästkastanjer på Södra Promenaden. Foto Lars Bendroth
Hästkastanjer på Södra Promenaden. Foto Lars Bendroth

Pressmeddelande -

Nya träd på Södra Promenaden

I Malmö pågår vårens trädplanteringar för fullt. Runt om i staden sätts det nya träd.

En trädrad som nu ska kompletteras är den längs kanalen vid Södra Promenaden. Här har det sedan början på 1900-talet stått hästkastanjer som hänfört malmöborna varje vår med sin fantastiska blomning. Tyvärr sprids sedan några år en sjukdom som angriper just hästkastanjer och som på sikt tar död på dem. Därför planterar vi inte längre detta träd. Malmö Fastighets- och gatukontor har efter hand tagit bort drabbade träd i trädraden men väntat med att återplantera tills det blivit riktiga luckor där, för att inte gräva alltför mycket vid rötterna på de kvarvarande kastanjerna. Nu har det blivit sådana luckor att vi påbörjar återplantering på platsen. Istället för kastanjer planteras pagodträd, ett träd som trivs i varmt och soligt läge och som blir ett stort träd men en luftig krona. Blomningen sker med vita plymer i juli och utgör då ett värdefullt tillskott av nektar och pollen till våra vilda pollinatörer. I Malmö finns det redan flera äldre exemplar av pagodträd, till exempel bjässarna vid Baltiska entrén till Pildammsparken, vid korsningen Pildammsvägen-Carl Gustavs väg. Och många Malmöbor minns väl det vackra ”NK-trädet”, som också var ett pagodträd.

Malmö Fastighets- och gatukontor kommer fortsättningsvis att ersätta hästkastanjerna efterhand som de dör eller utgör en risk för allmänheten. Inga träd kommer att fällas om det inte är absolut nödvändigt.

Utöver träden på Södra Promenaden så sätts det under våren även fler träd på Carl Gustavs väg, i korsningen Bergsgatan/Amiralsgatan, Bastion Älvsborg, Bastion Nyköping, Varbergsplan, Södra Falsterboplan (vid hundrastplatsen), Västra Bernadottesgatan, vid lilla dammen i Pildammsparken samt i Kungsparken. Till hösten kommer det att planteras ytterligare träd, bland annat på Dalaplan och längs John Ericssons väg.

Malmö Fastighets- och gatukontor har genom beviljade medel från Tekniska nämnden satsat stort på trädplanteringar de senaste åren, något som bland annat resulterat i att vi 2019 blev utsedda till Tree City of the World.

Kontakt

Caroline Larsson, landskapsarkitekt, Malmö stad, Fastighets- och gatukontoret, caroline.larsson@malmo.se, 0709-341303

Birgitta Hjertberg, kommunikatör, Malmö stad, Fastighets- och gatukontoret, birgitta.hjertberg@malmo.se, 0709-341411

Ämnen

RegionerPresskontakt

Fastighets- och gatukontoret: Birgitta Hjertberg

Fastighets- och gatukontoret: Birgitta Hjertberg

Kommunikatör Naturreservat och naturområden. Malmö stads blomsterprogram. "Framtidens kuststad", Havets dag och andra strandstädningsprojekt. 040-341411

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se