Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nyanser av The Struggle - Tor Billgren om kampen mot apartheid

På söndag den 9 maj kl 13 föreläser Tor Billgren på Malmö Museer om aspekter av kampen mot apartheid som sällan fick plats i 80- och 90-talets nyhetsrapportering. Tor Billgren är frilansjournalist och radioman. Han bor i Sydafrika sedan januari 2009.

Plats: Malmö Museer, Kommendanthuset, kl 13.00 den 9 maj 2010.

- - -

Föreläsningsserie inom Tema Sydafrika
Förtryck, förvandling och mod är något som präglat Sydafrika och människors strävanden för en bättre tillvaro. Journalister, musiker, ambassadörer, logistiker och andra har bjudits in för att utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper förhålla sig till dessa tre begrepp och Sydafrika. Samtidigt visar Malmö Museer utställningarna om Mandela och Svenskarna och Sydafrika fram till den 15 augusti och Digging for democracy fram till den 12 september. Läs mer om utställningarna.
Föredraget med Tor Billgren utgör det sista av vårens föreläsningar.

För mer information om föredraget, kontakta
Inger Pedersen, Malmö Museer, 0708-35 36 19

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Kulturförvaltningen: Louise Andersson

Kulturförvaltningen: Louise Andersson

Kommunikatör Wisdome-projektet på Malmö Museer 040-34 42 00

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se