Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt säkerhetstänk minskade skadekostnader med en tredjedel


Förra året minskade kostnaderna för skador på Malmös stads för- och grundskolor med ungefär 35 procent. Den totala kostnaden blev knappt 16,5 miljoner kronor, en minskning med 9,5 miljoner kronor jämfört med 2016.

- En stor bidragande orsak till att kostnaderna minskade 2017 är att vi har ändrat vårt sätt att arbeta så att vi kan tänka mer långsiktigt. När någonting händer försöker vi gå till botten med händelsen för att hitta kärnproblemet, så att vi lättare kan förhindra att det händer igen, säger Demir Kolenovic. Han är utredare på stadsfastigheter och arbetar med skadebegränsning och skadeförebyggande arbete.

Historiskt sett är grundskolor och förskolor de verksamheter i Malmö stad som drabbas hårdast av skadegörelse, inbrott, brand- och vattenskador. De 50 mest drabbade fastigheterna står för ungefär 80 procent av kostnaderna. De flesta av dem är skolor.

Nu gör stadsfastigheter en grundlig inventering, för att i samarbete med hyresgästerna se vad som kan göras för att höja säkerheten ytterligare.
- Dels ska själva fastigheterna vara så säkra som möjligt med rätt typ av dörrar och fönster till exempel. Dels handlar det om att göra utemiljöerna trygga och säkra, med bra belysning och utan undanskymda vrår. Samtidigt kan verksamheterna själva göra mycket för att höja säkerheten genom att bli mer medvetna om hur de kan arbeta förebyggande – det kan göra väldigt stor skillnad, berättar Demir Kolenovic.

- Mycket handlar om att försvåra för de som stjäl och förstör och att öka risken för att de ska bli upptäckta. Om vi höjer säkerheten på de mest drabbade fastigheterna får vi ner kostnaden för skadegörelse ännu mer.

Fakta:

Skador 2016 Totalt 26,028 miljoner kronor.
Fördelat på grundskolor 19,329 miljoner kronor och förskolor 6,699 miljoner kronor

Skador 2017 Totalt 16,444 miljoner kronor
Fördelat på grundskolor 14,759 miljoner kronor och förskolor 2,185 miljoner kronor

För mer information kontakta:

Demir Kolenovic, utredare stadsfastigheter
Telefon: 040-341846, 0733-050076
demir.kolenovic@malmo.se

Katarina Pamp, kommunikatör serviceförvaltningen
Telefon: 0709-841121
Katarina.pamp@malmo.se

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se