Gå direkt till innehåll
Öppen konsttävling för Malmö Live avgjord

Pressmeddelande -

Öppen konsttävling för Malmö Live avgjord

Öppen tävling för konstnärlig gestaltning av Malmö Lives nordöstra entréområde och park är nu avgjord. Det blev två vinnande förslag som offentliggjordes idag. Fram till den 28 september visas förslagen på Form Design Center.

 

Bedömningsgruppen har utsett två vinnare: Förslaget ”Hav av minnen, Minnenas hav” av Karolina Erlingsson har utsetts till det ena med bl.a. följande motivering: ”I all sin sublima framtoning skälver förslaget av insikt, känslor och kraft. Dessa minnen utgör en underförstådd uppmaning och utmaning mot framtiden – dess själ är livet självt!”

”Wind Wall” av Petter Thörne, Jens Vium Skaarup och Joshua Morrison har utsetts till det andra vinnande förslaget med bl.a. följande motivering: ”Wind Wall” gör vinden till skådespel och en inre upplevelse. Malmös nya vardagrum kommer att få en verkligt unik, lockande, överraskande och poetisk tolkning – när vinden blir Malmöbornas nya vän”.

Vid dagens offentliggörande var Kommunsstyrelsen ordförande Katrin Stjernfelt Jammeh prisutdelare och framhöll att:

”Den öppna tävlingen visar att de konstnärer som har stark knytning till Malmö bidrar med högsta kvalitet. Många kommer framöver att älska konstverken ”Wind Wall” och ”Minnenas hav, hav av minnen”. Jag känner också att vi i Malmö, tack vare alla vinnande förslag, kan se fram emot en ny spännande konstnärlig helhet med internationell lyskraft” 

Bedömningsgruppens arbete har letts av kulturdirektör Elisabeth Lundgren. Det är första gången Malmö stad arrangerat en tävling under dessa former:

”Utifrån ett brett spektrum av intressanta skisser har vi genomfört en tävling av hög kvalitet” säger Elisabeth och fortsätter ”det har varit en stor glädje att få arbeta nära Malmös många skickliga konstnärer – det kommer att bli fler tillfällen framöver”

Fortsatt arbete
De vinnande förslagen finns utställda på Form Design Center vid Lilla torg fram t.o.m. den 28 september. De visas dagligen tisdag-söndag på ordinarie öppettider. Efter kompletterande bearbetningar kommer Kommunstyrelsen fatta beslut om genomförande i oktober. Avsikten är att Karolina Erlingssons gestaltning ska visas när Malmö Live invigs den 4 juni 2015. Wind Wall får vänta ytterligare ett år – eftersom marken är belamrad av byggbodar ännu en tid. Budgeten för de två projekten är drygt 2 mkr.

Bakgrund
Malmö stad har arrangerat en öppen tävling för den konstnärliga gestaltningen av Malmö Lives nordöstra entrérum och park. Avsikten har varit att berika detta rum med en gestaltning av konstnärer med nära knytningar till Malmö. Uppdraget har formulerats som: ”Gestaltningen kan ta sin utgångspunkt i det Malmö av idag. Det är denna utgångspunkt som på ett symboliskt plan är ”Malmö Live”. En föreslagen gestaltning kan gärna variera med tid (dygn eller årstid), vara interaktivt och inkluderande samt utnyttja nya uttrycksmedel/ tekniker”

Fem konstnärer valdes ut efter den första skissinlämningen (med cirka 70 förslag). Det var följande konstnärer: Karolina Erlingsson, José Gordillo, Monika Gora, Petter Thörne och Jukka Värelä.

För ytterligare information

Malmö stad  Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör +46 766 342927

Gunnar Ericson, projektledare +46 708 34239

Bilder från de vinnande förslagen för den konstnärliga utsmyckningen av Malmö Live finns i materialet.

Passage, Dag Hammarskjölds Torg, Maha Mustafa

Dispersed Three in Live Conjunction, Inre rum, Hague Yang

E=V=E=N=T, Inre rum, Cerith Wyn Evans

Rubato – Free Flow, Yttre rum, Eva Hild

Minnenas hav, Hav av minnen, nordöstra entrérummet, Karolina Erlingsson

Wind Wall, nordöstra entrérummet, Petter Thörne, Jens Vium Skaarup & Joshua Morrison Uppdrag ljudkonstverk till gångbro, Kim Hedås

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se