Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ojämställdhet synliggörs i den årliga jämställdhetsredovisningen

Ett av den rödgröna majoritetens mål är att Malmö senast 2020 ska vara en jämställd stad. Och det går i rätt riktning. Fler nämnder redovisar könsuppdelad statistik och gör jämställdhetsanalyser. Det framgår av den årliga jämställdhetsredovisningen för 2012.

Statistik och analyser är grunden för att veta vilka åtgärder som måste göras för att öka jämställdheten i Malmö stads verksamheter. 2012 har inneburit ett stort antal riktade utbildningar och arrangemang, som till exempel utbildning i jämställdhetsanalys, utbildning för chefer och utbildning för förtroendevalda. Fyra miljoner kronor har varit avsatta för förvaltningarnas arbete med jämställdhetsintegrering.

Av jämställdhetsanalyserna som gjorts inom förvaltningarna så framkommer ett mönster av att servicen till Malmöborna inte fullt ut är jämställd. På Malmö kulturskola finns en tendens att kurser med stor andel flickor tilldelas färre resurser än kurser med stor andel pojkar. Inom missbruksvården har man sett att kvinnor beviljas mindre omfattande insatser. Inom vård- och omsorg visar analyser att kvinnor verkar få mer omfattande hemtjänstinsatser än männen. Fler pojkar än flickor har åtgärdsprogram i skolan.

Utifrån den könsuppdelade statistiken och jämställdhetsanalyserna så tar förvaltningarna nu fram åtgärdsförslag för att nå målet om att göra Malmö till en jämställd stad.

Ärendet kommer att tas upp av kommunfullmäktige den 25 april 2013.

– Jag är stolt, jämställdhetsarbetet i Malmö får konkreta resultat. Missbrukarvården förbättras så att den i större utsträckning passar även kvinnor som är föräldrar. Det byggs omklädningsrum så även kvinnor på lika villkor kan ta del av kommunens arbetsmarknadsinsatser, för att bara nämna några saker. I Malmö pratar vi inte bara om jämställdhet, vi gör jämställdhet på riktigt, säger Martina Nilsson (V), jämställdhetskommunalråd.

– Jämställdhetspolitik får inte bara handla om att se orättvisor. I Malmö går vi vidare med förvaltningarnas analyser och fattar konkreta beslut för att män och kvinnor ska få lika villkor, genom hela livet, säger Sofia Hedén (S), kommunstyrelseledamot.

– Jämställdhetsanalysen är en guldgruva för oss som vill få syn på strukturella skevheter och har idéer på hur vi kan jobba bort det. Vi ser mycket positivt att ett envetet arbete med jämställdhetsintegreringen ger tydlig effekt, säger Nils Karlsson (MP), gruppledare och kommunstyrelseledamot.

Kontaktpersoner

Martina Nilsson, 0708-16 17 09

Sofia Hedén, 0703-56 41 68

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 18)


Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se