Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Omdiskuterat boende sparar stora pengar

En ny vetenskaplig utvärdering visar att det omdebatterade lägenhetsboendet Lönngården är en ekonomisk och humanitär succé.
En alkoholmissbrukare som bor på Lönngården under ett år minskar utgifterna för samhället med 371 000 kronor.

Lönngården är ett kommunövergripande boendealternativ med 44 lägenheter för före detta hem- eller bostadslösa med långvarigt alkoholmissbruk.

Det unika med lägenhetsboendet Lönngården är att det är tillåtet för de boende att dricka alkohol i lägenheterna. - Något behandlingsarbete sker inte men vi kan erbjuda mindre eller större stödinsatser beroende på hyresgästens behov och kapacitet, förklarar Stig Nedavaska, tidigare sektionschef Lönngårdens lägenhetsboende.

Lars Lindgren, Devinor har studerat lägenhetsboendet Lönngården i Malmö ur ett kvalitativt och samhällsekonomiskt perspektiv under större delen av 2008.

- Hyresgästerna själva använder ibland ordet himmelrike för att beskriva upplevelsen med att få bo på Lönngården, säger Lars Lindgren.

Det är dock inte bara den humanitära delen av Lönngården som ger en positiv avkastning. Även med ett krasst ekonomiskt samhällsperspektiv blir boendet vinstgivande.

Det visar sig att kostnaderna för att låta en person bo på Lönngården under ett år endast uppgår till en dryg tredjedel av priset för boende på härbärge.

Därför fyller Lönngården inte bara en humanitär funktion utan utgör även en direkt samhällsekonomisk vinst.

För mer information om Lönngården och utvärderingen kontakta:

Lars Lindgren, Devinor
Telefon: 046-211 33 99 / Mobil: 0733-39 67 79
E-post: info@devinor.se

Stig Nedavaska Sektionschef, Södra Innerstaden
Telefon: 040-34 47 20
E-post: stig.nedavaska@malmo.se

Madeleine Candia Enhetschef Boendeenheten, Södra Innerstaden Telefon: 040-34 36 60 / 0708 16 75 43
E-post: madeleine.candia@malmo.se

För att ta del av hela rapporten gå in på malmo.se/sodrainnerstaden och ladda ner den

eller kontakta Klas Andersson klas.andersson@malmo.se 
Mobil:0708-12 88 59

BAKGRUND: Våren 2005 fick ansvarig enhetschef Madeleine Candia i Södra Innerstaden uppdraget att skapa ett boende för äldre missbrukare i Malmö stad.
Genom att söka erfarenheter utanför Sverige, bland annat genom att själv vistas på härbärge i Wien, drog hon tillsammans med sektionschef Stig Nedavaska upp riktlinjerna för boendet på Lönngården.

 

Ämnen

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat material

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 345 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 26 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se