Gå direkt till innehåll
Verksamhetsområdet Fortuna Hemgården kommer att utvecklas i två etapper och omfattar två detaljplaner. Ca 2 000-2 500 arbetstillfällen.
Verksamhetsområdet Fortuna Hemgården kommer att utvecklas i två etapper och omfattar två detaljplaner. Ca 2 000-2 500 arbetstillfällen.

Pressmeddelande -

Område för inledningsvis 2500 nya jobb planeras i Fortuna Hemgården i Malmö

faVerksamhetsområdet Fortuna Hemgården kommer att utvecklas i två etapper och omfattar två detaljplaner. Området i nordöstra Malmö, utmed Yttre Ringvägen vid Sallerups trafikplats, innebär upp till 2500 nya arbetstillfällen i den första etappen.

Här planeras för ett funktionsblandat verksamhetsområde vilket innebär etableringar av kontor, lager, industri och icke-störande verksamheter.

Projektet bidrar till att näringslivet i Malmö kan fortsätta växa och skapa fler arbetsplatser inom staden. I samtliga avtal kommer staden att teckna sociala överenskommelser med de verksamheter som kommer att etablera sig här.

Målet är att kunna erbjuda både mindre tomter om ca 3 000–5 000 kvm och större tomter om 20 000 – 40 000 kvm. Med den första etappen räknar vi med ca 2 000–2 500 nya arbetstillfällen.

- Ett mycket välkommet tillskott till stadens näringsliv. Utvecklingen av området kommer att ha stor betydelse för tillkomsten av nya jobb som ska komma många Malmöbor till del. Jag är glad åt det stora intresset från företagen för att etablera sig i Malmö, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

  - Malmö får nu ett helt nytt verksamhetsområde med många olika funktioner och möjlighet för både små och stora företag att etablera sig. Genom att bygga tätt, grönt och varierat inom ett och samma område får vi en stad som utvecklas på både ett hållbart och trivsamt sätt, säger Håkan Linné (L), förste vice ordförande i tekniska nämnden.

  - Det strategiska läget intill Yttre Ringvägen och utbyggnaden av nya på- och avfarter till motorvägen samt bra anknytning till kollektivtrafiken är väsentligt för verksamheter som etablerar sig i området, säger Olle Anderberg, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

   Detaljplanen befinner sig inför antagande och förväntas bli antagen av stadsbyggnadsnämnden i maj 2021 och godkänd av kommunfullmäktige under 2021.

   ______________________________________________________________________________

   Leveransmål för etapp 1:

   • Ca 2 000 - 2 500 arbetstillfällen på kvartersmark.
   • Byggklar mark för verksamheter om ca 170 000 kvm inom 3 år efter detaljplanens fastställande.
   • Genomföra och tillhandahålla allmän platsmark om ca 123 000 kvm, varav ca 80 000 kvm parkmark/natur och ca 43 000 kvm för gator, torg och cirkulationsplatser mm inom ramarna för detaljplanen.

   Kommunfullmäktiges mål avseende projektet:

   • Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor. Projektet förväntas bidra med byggklar mark för etablering av verksamheter och därigenom ett ökat antal arbetstillfällen. I samtliga avtal tecknas sociala överenskommelser mellan staden och verksamheterna.
   • Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser. Möjlighet till urban och industriell symbios utgör en förutsättning i den tidiga plane-ringen. Industriell symbios är ett sätt att samverka där företag i innovativa samarbeten hittar möjligheter att använda avfall från den ena som råmaterial för andra. Det kan till exempel innebära att företag delar material, transporter, tjänster eller energi och återanvänder dessa resurser i nya sammanhang istället för att de går till spillo.

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner

   Presskontakt

   Presstjänst

   Presstjänst

   Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

   Välkommen till Malmö stad!

   Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

   Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

   I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

   Läs mer på www.malmo.se