Gå direkt till innehåll
Otillåten begränsningsåtgärd i bil

Pressmeddelande -

Otillåten begränsningsåtgärd i bil

Personal lämnade tillfälligt en brukare ensam i en låst bil för att förhindra att brukaren sprang ut på en trafikerad väg. Funktionsstödsnämnden i Malmö stad gör nu en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Under bilfärden blev brukaren orolig och knäppte upp sitt bilbälte och reste på sig. När personal bad brukaren sätta sig ner, uppvisade brukaren ett utmanande beteende mot personal och medåkande brukare. Personal fick stanna bilen intill en trafikerad väg och lämnade sedan brukaren ensam inne i bilen samt låste dörrarna för att förhindra att brukaren sprang ut på vägen i affekt. Personal stod hela tiden intill bilen för att ha uppsikt över brukaren.

Begränsningsåtgärder har inget stöd i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Därför bedöms det inträffade som ett allvarligt missförhållande. Funktionsstödsnämnden anmäler händelserna till Inspektionen för vård och omsorg.

För att förhindra att situationen uppstår igen har verksamheten bland annat ändrat sina rutiner för bilresor. Verksamheten planerar också kompetenshöjande insatser för personalen.

Kontaktperson: Karin Johansson, Enhetschef LSS-bostäder, funktionsstödsförvaltningen,
0709-48 99 50

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Emily Nord, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen. 0766–36 53 61

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se