Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pengar till mer fritid och kultur för barn och unga i Malmö i sommar

Totalt 23 kultur- och fritidsverksamheter får extra pengar för att utöka möjligheterna för fler barn och unga att delta i sommaraktiviteter i Malmö.

Föreningar, stadsdelsverksamheter och kulturorganisationer får dela på totalt 2,8 miljoner kronor. Urvalet av de projekt som får pengar, är gjort utifrån kriterierna för stödet. Utbudet ska totalt sett ge stor spridning bland olika aktiviteter - både inom kultur och fritid. Aktiviteterna äger rum i hela Malmö och det ska finnas något att göra för alla åldersgrupper. Projekten ska skapa delaktighet och inflytande för målgruppen, både i idéutveckling, planering och i genomförandet. Det är projekt med denna inriktning som särskilt prioriterats.

Det har varit en snabb handläggning av det extra stödet som beslutades om i mars i kulturnämnden. Sista ansökningsdag var den 20 april och då hade 96 ansökningar kommit in. De flesta ansökningar var från kulturföreningar och kommunala verksamheter, men även från ideella fritidsföreningar och studieförbund. Totalt kom det in ansökningar på 9,7 miljoner kronor. De flesta ansökningarna, 87 procent, gällde olika typer av kulturprojekt.

En beredningsgrupp med tjänstemän från Kulturförvaltningen och Fritidsförvaltningen, stadsdelsförvaltning Centrum och Stadskontoret samt ett par ungdomar har varit handläggare för ansökningarna.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i mars att avsätta tre miljoner kronor för att förstärka barn och ungas kultur- och fritidsaktiviteter under sommarlovet 2010. Stödet är tillfälligt och aktiviteterna skulle vara både kommunala och föreningsdrivna. Malmö kulturnämnd fick i uppdrag att formulera riktlinjer för ansökningar. Tanken med stödet är att ge: en utökning av antalet möjligheter för barn och unga; inflytande och delaktighet för barn och unga samt ositiva sociala nätverk för barn och unga.

Bilaga: Lista med beviljade verksamheter.

Kontakt: Carina Nilsson, ordförande Malmö kulturnämnd, telefon 0702-46 50 38, Anna Lyrevik, t f kulturdirektör telefon 0704-34 48 53, Maria Jacobsson, enhetschef Malmö Kulturstöd telefon 0708-34 53 91.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se