Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Plan möjliggör för sjuvåningshus i Västra Innerstaden

Malmö 2010 05 06

Stadsbyggnadsnämnden har godtagit ett förslag till detaljplan som innehåller en rad förändringar för kvarteret Luggude, beläget vid Östra Kristinelundsvägen och Herrestadsvägen i närheten av Kronprinsen i Malmö.

I detaljplanen föreslås det att man uppför ett flerfamiljshus på sju våningar samt en takvåning, vilket skulle resultera i uppemot 50 nya hyreslägenheter. I bottenvåningen ska det finnas möjlighet att bedriva verksamhet.

Stadsbyggnadsnämnden har genom detta beslut gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att samråda planförslaget med berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av planen.

– Planerna för kvarteret är bra exempel på vad förtätningen av Malmö är i praktiken, säger Anders Rubin (S), stadsbyggnadskommunalråd.

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende C4)

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se