Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Plus 10% - det blev bokslutet för turismen

Högkonjunktur, stora evenemang och ett starkt åretrunt utbud gjorde Malmö till en vinnare i Sverige 2005 ut turistekonomiskt perspektiv. Bokslutet för turismen i Malmö blev 5,1 miljarder kronor – en ökning med närmare 10% jämfört med 2004. Hotellen i Malmö gjorde sitt bästa resultat någonsin och antalet gästnätter ökade med 8,3%. Turismen i Malmö är en miljardindustri som utvecklats mycket positivt sedan mitten av 1990-talet. 2005 omsatte turismen i Malmö närmare 5,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med ca 10% från föregående år. Medan turismomsättningen för hela Sverige gick ner med 4,3% förra året, ökade den i storstadsområdena och i fjällvärlden. Den största delen av det ekonomiska inflödet till Malmö står övernattande hotellgäster och dagsbesökare för. Under 2005 hade Malmö 1 033 000 kommersiella övernattningar (på hotell, vandrarhem eller campi ng). 933 414 av dessa var på hotell, vilket är en ökning med 71 841 gästnätter eller 8,3% jämfört med 2004. Av hotellövernattningarna stod svenska besökare för ca 74% och utländska besökare för 26 %. Tillsammans bidrog hotellgästerna till 32% av den totala omsättningen. Dagsresenärer är den kategori besökare som ökat markant de senaste åren. Förra året hade Malmö ca 3,9 miljoner dagsbesökare (ej pendlare inräknat), som stod för ca 48% av den totala omsättningen. Förklaringen till att denna ka tegori ökat är att upptagningsområdet för Malmös utbud ökat. – Den pågående högkonjunkturen, stora evenemang och ett starkt åretrunt utbud är några orsaker till Malmös framgång. Kort sagt, har Malmö blivit attraktivare för fler besökare, säger turistdirektör Lars Carmén. Sedan mitten av 1990-talet har den totala omsättningen av turismen i Malmö ökat med ca 82%. Internationellt sett står sig utvecklingen i Malmö mycket bra. Enligt WTO (World Tourism Organization) ligger den genomsnittliga ökningen av turismen i Europa de senaste 10 åren på på ca 4%. Slår man ut Malmös utveckling under samma tidsperiod ligger den på ca 7% per år. Uppgifterna är hämtade ur rapporten om ”Turismens utveckling i Malmö 2005”, som läggs fram i Kommunstyrelsen idag den 17 maj. För närmare information kontakta: Lars Carmén, turistdirektör, tel 040-34 22 01 eller 0709-34 22 01 Elisabet Corengia, pressansavarig, tel 040-34 22 05 eller 0709-34 22 05

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se