Gå direkt till innehåll
Inbjudan - första spadtaget för nytt område i Västra Hamnen med höga hållbarhetsambitioner

Pressmeddelande -

Inbjudan - första spadtaget för nytt område i Västra Hamnen med höga hållbarhetsambitioner

Äntligen byggstart för området Fullriggaren i Västra Hamnen, Malmö

Idag, den 24 maj, tas första spadtaget för en helt ny del av Västra Hamnen, området Fullriggaren. Här kommer 600 bostäder, butiker, förskola, LSS-boende, kontor och parkeringshus att byggas.

Området skapas av tolv byggherrar tillsammans med Malmö stad, och kommer att genomsyras av hållbarhet i materialval, byggnadsmetoder, arkitektur och energi- och miljötänkande.

Som talare vid första spadtaget deltar Tekniska nämndens ordförande Emmanuel Morfiadakis, Kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu, Bengt Nevsten från Byggherregruppen, samt Pernilla Knutsson, kanslichef för Delegationen för hållbara städer. Dessutom kommer rikets kanske finaste sandslott att skapas tillsammans med barn från förstaklassen på Västra Hamnenskolan.

Datum Måndagen den 24 maj

Tid Klockan 11.15-13.00

Plats Mitt i området

Vägbeskrivning Se bifogad inbjudan som .pdf

Anmälan Maria Strandh, HSB Malmö
e-post: maria.strandh@malmo.hsb.se
telefon: 040-35 77 37

Efter tal och invigning bjuder vi på ekologisk och närproducerad picknicklunch.

Presskit delas ut på plats

Varmt välkommen till första spadtaget
Fullriggarens byggherregrupp och Malmö Stad

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Andersson, fastighetskontoret, Malmö stad 
telefon 040-34 17 81

Bengt Nevsten, ordförande för Fullriggarens byggherregrupp
telefon 070-947 42 21

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Fullriggaren
Området Fullriggaren är en del av Västra Hamnen i Malmö, och kommer, när det är färdigställt 2012, att bestå av cirka 600 bostäder i blandad upplåtelseform, butiker, förskola, LSS-boende, kontor, parkeringshus och 9 000 kvadratmeter kontor. Utmärkande för området är hållbarhet i materialval, byggnadsmetoder och framtida levnadssätt – bland annat planeras gemensam bilpool. Fullriggaren skapas i samråd mellan Malmö Stad och de 12 byggherrarna Bengt Nevsten Fastigheter, Botrygg Göteborg, Byggnads AB Tornahem, ByggVesta, Derome,  Fastighets AB Briggen, Haga Gruppen, HSB Malmö, Nevsten Fastighets AB, Parkering Malmö, Stena Fastigheter Malmö och White arkitekter.

Mer information om området och byggherrarna finns att läsa på:

www.fullriggaren.com
www.malmo.se/fullriggaren

 

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se