Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Förslag att lägga ner Rosengårdsskolans högstadium

Den utredning som genomförts angående Rosengårdsskolans framtida organisation är nu klar. Förslaget är att inleda en avveckling av Rosengårdsskolans högstadium, åk 7-9. På detta sätt vill förvaltningen säkra upp att de äldre barnen får bättre förutsättningar att nå betygsmålen, samtidigt som man möjliggör tydligare fokus på de yngre barnen. I grunden handlar det om att erbjuda den absolut bästa utbildningen för våra elever i Malmö.

Med anledning av förslaget bjuds media in till en presskonferens på Rosengårdsskolan onsdagen den 24 april klockan 09.00.

-Vi föreslår att en avveckling inleds av årskurs 7-9 för att vi anser att det är det bästa alternativet för att eleverna ska få den skola, utbildning och de förutsättningar de har rätt till, säger Rosengårds stadsdelschef Lars-Åke Ståhl.

Under utredningen som har genomförts under våren har berörda verksamheter och medarbetare fått komma till tals. Vad gäller eleverna har cirka 150 stycken fått ge sin syn på saken via en enkät, andra har haft samtal med lärare. Det har visat sig att en majoritet av de tillfrågade är för en avveckling av åk 7-9. I förslaget ingår även att Rosengårdsskolan fortsätter bedrivas som en renodlad F-6-skola. På så sätt ser förvaltningen hur man kan fokusera mer på de yngre barnens behov.

Förslaget lämnas nu vidare till stadsdelens politiker och kommer att tas upp i stadsdelsfullmäktige den 2 maj. En första kontroll är genomförd bland stadens skolor och samtliga cirka 120 berörda elever kommer att kunna erbjudas plats på andra skolor i Malmö.
 
-Går förslaget igenom är en av våra viktigaste uppgifter att säkerställa att de berörda eleverna känner sig så trygga som möjligt i samband med förändringen och att vi hittar bra och långsiktiga lösningar för dem på andra skolor i Malmö, säger Lars-Åke Ståhl.

I väntan på ett beslut har en arbetsgrupp tillsatts för att jobba vidare med formerna för avvecklingen.

-Det handlar bland annat om att utreda om en avveckling ska ske gradvis eller vid terminsslutet, men också om att se över hur vi på Malmö stad på bästa sätt tar hänsyn till elevernas önskemål och förutsättningar, säger Anders Malmquist, tillträdande grundskoledirektör.

Med anledning av förslaget inbjuds media till en presskonferens.
När:
Onsdagen den 24 april klockan 9.00.
Var:
Infosalen på Rosengårdsskolan, von Rosens väg 43. Ingång via huvudingången.
Hur:
På plats finns talespersoner för stadsdelen, barn och ungdom mfl.

Övrig information:
Dick Fredholm, kommunikationschef dick.fredholm@malmo.se, 0733-504605
Jenny Ränzlöw, kommunikatör jenny.ranzlow@malmo.se, 0766-368770
David Levin, kommunikatör david.levin@malmo.se, 0766-297651

Bakgrund
Under lång tid har situationen på Rosengårdsskolan varit ansträngd. Trots flera insatser är arbetsmiljön för både elever och medarbetare oacceptabel, få elever söker sig till skolan och måluppfyllelsen är för låg. Under våren gav därför stadsdelschefen Lars-Åke Ståhl och den tillträdande grundskoledirektören Anders Malmquist en projektgrupp i uppdrag att utreda skolans framtida organisation - med eleven i fokus.

Efter att ha tagit del av utredningen föreslår förvaltningen att Rosengårdsskolans åk 7–9 avvecklas. I väntan på ett beslut har en arbetsgrupp tillsatts för att jobba vidare med formerna för en eventuell avveckling. Förslaget lämnas nu vidare till stadsdelens politiker och kommer att tas upp i stadsdelsfullmäktige den 2 maj.

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150
Alma Tabak

Alma Tabak

Presskontakt Presskommunikatör Malmö stad 0733 340721