Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Tungviktare inom hållbara investeringar till Malmö

Stora fastighetsbestånd köps upp, det byggs nytt och nya företag etablerar sig. Det finns flera konkreta exempel på hur delar av näringslivet sett möjligheter att kombinera affärsnytta med samhällsnytta i Rosengård. Nu bjuder Företagsakademin 3.0 in till ett seminarium med det framstående sociala investmentbolaget Bridges Ventures. Medier är välkomna.

– Med den här dagen vill vi visa fler den otroliga investeringspotential som finns i Malmös utvecklingsområden, säger Cecilia Fredholm som är projektledare för Företagsakademin 3.0.
– Just nu sker det en stor förändring inom området. Både investerare och företagen i sig börjar förstå att hårda investeringar som kombineras med mjuka leder till större framgång. Detta vill vi lyfta fram goda exempel på. 

Arrangemanget den 11 april är på temat innovation kopplat till hållbara investeringar och består av en öppen nätverksträff för alla företagare i regionen, ett rundabordssamtal för ett mindre antal särskilt inbjudna nyckelpersoner samt nätverksmöjligheter mellan investerare och intressenter. Som utgångspunkt kommer man att använda det Londonbaserade sociala investmentbolaget Bridges Ventures rapport om hållbara investeringar.

– Det är otroligt spännande att vi har med Bridges Ventures, ett av det främsta företaget inom hållbara investeringar, säger Cecilia Fredholm. 
– I rapporten redovisar Bridges Ventures sina egna erfarenheter och resultat av tio års hållbara investeringar i bland annat fastigheter och små och medelstora företag. I rapporten blir det väldigt tydligt vilka positiva resultat ett medvetet och innovativt arbete kan ge, både i form av return on investment till ägarna och nytta för samhället i stort.

Utöver medgrundaren Michele Giddens från Bridges Ventures deltar Catja Appelros, Head of Corporate Sustainablilty, E.ON Nordic, och Lena Friblick, VD och grundare av Xenofila. Moderator är Göran Cars, professor och prefekt vid institutionen för Samhällsplanering och miljö på KTH.

– Företagsakademin 3.0 är ett spännande projekt. Jag är mycket glad över möjligheten att delta i seminariet i Malmö för att dela med mig av erfarenheterna från ett årtionde av hållbara investeringar. Vi ser att det finns kunskap och intresse i Sverige kring hållbara investeringar från många olika investerare och det finns stora utvecklingsmöjligheter på området, säger Michele Giddens.

Vad: The future of capitalism – investing for a sustainable society, Företagsakademin 3.0
När: 11 april 2013, kl 09.30 – 13.30
Var: Drömmarnas Hus, Rosengård
Hela programmet finns här: http://foretagsakademin.files.wordpress.com/2013/01/invitation_11april.pdf

Länk till Bridges Ventures tioårsrapport: http://www.bridgesventures.com/sites/bridgesventures.com/files/Bridges_10_Year_Report_final.pdf

För deltagande under dagen eller för intervjubokningar med Michele Giddens från Bridges Ventures, kontakta:

Cecilia Fredholm, projektledare för Företagsakademin 3.0
cecilia.fredholm@foretagsakademin.org eller 0768-96 30 26


Ämnen

Regioner


Om Företagsakademin 3.0

Vår uppgift är att hjälpa företag som vill växa och stärka sin konkurrenskraft genom att förena affärsnytta med samhällsnytta. Vi tar avstamp i det faktum att företag som arbetar med CSR, Corporate Social Responsibility, utvecklas och blir mer attraktiva på marknaden, samtidigt som man tydligare tar ställning för ett hållbart samhälle.

Företagsakademin 3.0 erbjuder:

  • Skräddarsydda utbildningar

  • Nätverk inom CSR, Innovation, Internationella kontakter och Studenter-Näringsliv

  • Samarbeten mellan näringsliv, Malmö stad och Malmö högskola

Företagsakademin 3.0 är ett samarbete mellan Malmö företagsgrupper, Malmö högskola och Malmö stad. Projektet pågår mellan februari 2012 och januari 2014 och delfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektets totala budget är ca 7,9 miljoner kr.Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se