Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Publik dialog för kulturstrategi 2014-2020

Nu på tisdag den 23/4 genomförs den sista och sjunde tematiska och öppna dialogen kring hur Malmös nya kulturstrategi (2014-2020) ska utformas. Temat är den ständigt viktiga frågan: ”Barn och ungas rätt till kultur”. Idag har inte alla barn i Malmö möjlighet att till fullo nyttja sina kulturella rättigheter. Vi ställer frågorna om hur vi tillsammans kommer närmare målet om alla barns rätt kultur 2020?  Dialogen genomförs i två delar: en inspirationsdel med fyra Pecha Kucha-framträdanden och en workshopdel, där deltagarna samtalar med varandra i grupper. Därifrån skapas underlaget till Kulturstrategin 2014-2020.

Tisdag 23/4 kl 15.00-18.00

Arena 305 Lönngatan 30, Malmö. 

Inbjudna talare:

-Malin Eidin 

Riksteaterns Nationella Barnteaterråd (RT-NBTR)

-Maria Bolme

Amatörteaterns riksförbund
(ATR)

-Magnus Engvall

Skola & Kultursamverkan för ökad måluppfyllelse i Kalmar län

-Sara Stiber

Designer
som studerat Child Cultural Design på HDK och jobbat fram bland annat Balagan
på Stadsbiblioteket. 

DJ: Jesper Aubin
 

Om temat

Enligt FN:s Barnkonvention har alla barn (0-18 år) rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionsstaterna ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet. Idag har inte alla barn i Malmö möjlighet att till fullo nyttja sina kulturella rättigheter. Hur kommer vi tillsammans närmare målet om alla barns rätt kultur 2020? I samarbete med: Stadskontorets avdelning för Barn och unga, Fritidsförvaltningen, de kommande förvaltningarna för förskola och grundskola samt den kommande stadsområdesförvaltningen Öster.

Om kulturstrategiarbetet

Kulturförvaltningen håller på att ta fram en ny kulturstrategi för Malmö för perioden 2014-2020. Ett av de viktigaste direktiven för strategin är att den ska tas fram i brett samråd med kulturlivet, staden som organisation och malmöborna. Vi genomför därför under hösten 2012 och våren 2013 sju öppna dialogtillfällen kring olika teman. Dessa teman har vi hitintills haft: Kulturens roll för stadens attraktivitet, Kulturens roll för stadens hållbarhet, Digitaliseringens roll för kulturlivet, Nya sätt att samarbeta och samverka och Ska kulturlivet vara demokratiskt? Konstnärlig och kulturell utveckling, kvalitet och förnyelse samt internationalisering.

Totalt har runt 550 personer hittills deltagit.

Kontakt

Anna Lyrevik, kulturstrateg, 0704-34 48 53

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, 0766-34 29 27

InbjudanPDF

Visuellinbjudan

www.malmo.se/kulturstrategi

Facebook: Kulturstrategi 2014-2020

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150
Alma Tabak

Alma Tabak

Presskontakt Presskommunikatör Malmö stad 0733 340721

Relaterat material