Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rådgivning mot sexköp startar i Malmö

Centrums stadsdelsförvaltning Tisdag 30 maj startar telefonrådgivning i Malmö för sexköpare som vill sluta köpa sex. Det är KAST-projektet, med sexköpare som målgrupp, som öppnar telefonrådgivningen. Rådgivningen, dit även anhöriga kan ringa, på telefon 020-44 19 00 är kostnadsfri och man kan välja att vara anonym. Rådgivningen är öppen tis- och torsdagar kl 13-16. Det går också bra att rin ga om man har behov av att diskutera sitt beteende eller få hjälp med att minska sexköpandet. KAST (köpare av sexuella tjänster) är ett projekt som finansieras av medel ur Malmö stads program Sexuell hälsa. Tänkta samarbetspartners är Kriscentrum för män, sexologmottagningen i Lund, hud- och könskliniken på MAS och Centrum för sexuell hälsa. KAST startade i februari 2006. Verksamheten är organiserad inom stadsdelsförvaltning Centrums individ- och familjeomsorg men arbetar kommunövergripa nde. Från den 30 maj finns även hemsidan www.malmo.se/kast. KAST har också egen e-postadress: kast@malmo.se Kontakt Gabriella Scaramuzzino, socionom individ- och familjeomsorg, stadsdelsförvaltning Centrum Telefon 040-34 49 96, mobil 0734-35 28 03 Svante Malmström, socionom Telefon 040-34 49 98 Sema Soer, enhetschef Telefon 040-34 58 17, mobil 0704-34 58 17, e-post sema.soer@malmo.se Avsändare Bo Andersson, informatör, stadsdelsförvaltning Centrum Telefon 040-34 62 65, e-post bo.a.andersson@malmo.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se