Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rättelse: 17 miljoner till föreningar inom det sociala området

Rättelse

Pengar ska också delas ut till organisationer inom missbruk och hemlöshet, närmare bestämt 3 638 000 kronor.

Sociala resursnämnden har i dag godkänt sociala resursförvaltningens förslag om hur de 17 077 000 kronor, som tidigare avsatts för verksamheter inom det sociala området, ska fördelas.

Organisationsbidragen syftar till att stärka föreningar och organisationer inom det sociala området. Det kan handla om förebyggande arbete, kamratstöd, behandlingsarbete eller opinionsbildande insatser. Organisationernas klart viktigaste roll i det sammanhanget är att vara ett komplement till kommunens egen verksamhet.

1 526 000 kronor delas ut till organisationer inom äldre och övrig social verksamhet.

1 835 000 kronor delas ut till organisationer inom fysisk funktionsnedsättning.

7 569 000 kronor delas ut till organisationer inom psykisk och intellektuell funktionsnedsättning.

1 823 000 kronor delas ut till organisationer inom kvinnofrid.

3 638 000 kronor delas ut till organisationer inom missbruk och hemlöshet.

Sociala resursnämnden reserverar också 343 000 kronor till bland annat alternativt julfirande 2013.

– Frivilliga organisationer spelar en viktig roll och bidrar med många betydelsefulla insatser. De utgör ett otroligt viktigt komplement till vår egen verksamhet och ger den enskilda människan möjlighet att engagera sig på ett positivt sätt, säger Carina Nilsson (S), ordförande för sociala resursnämnden. 

 

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 0702-46 50 38

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

Ämnen

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se