Gå direkt till innehåll
​Regissör Ronny Danielsson, Malmö stads kulturpristagare 2017

Pressmeddelande -

​Regissör Ronny Danielsson, Malmö stads kulturpristagare 2017

Kulturpriskommittén har vid sammanträde beslutat utse regissör Ronny Danielsson till mottagare av Malmö stads kulturpris 2017.

Kommitténs motivering är:

Ronny Danielsson får 2017 års kulturpris för en livslång gärning inom scenkonsten. Med sitt ledarskap har han fyllt regissörstolen och varit konstnärlig ledare för ideella föreningar, stadsteatrar, operor, men också ofta haft dessa institutioners chefskap.

Med ett inkluderande och idérikt konstnärskap, som med värme och en orädd attityd berättar historier för vår tid har han också hela tiden tänjt traditionella gränser. Från Studioteatern där begreppen ”teater” och ”scen” hela tiden omdefinierades till att inom ramen för såväl musikal som drama förändra format och innehåll på ett ofta nyskapande sätt, exempelvis ”teatern.nu”.

Ronny Danielsson förenar scenkonstens alla uttrycksmedel till en fullödig helhet samtidigt som han har ett folkligt och underhållande tilltal.


Kulturpriset består av en statyett i silver formgiven av ädelsmeden Magnus G:son Liedholm samt en prissumma på 80 000 kronor. Överlämnandet av priset kommer att ske vid en ceremoni på Malmö Rådhus måndagen den 8 maj 2017 kl 12.00 dit press och allmänhet är välkomna.


Malmö den 3 maj 2017

Kent Andersson

Ordförande i Malmö Kommunfullmäktige

Ytterligare ev information kan erhållas hos kommitténs ordförande, Kent Andersson på telefon 040-34 10 27


Malmö kulturpriskommitté består av:

Kommunfullmäktiges ordförande Kent Andersson, ordförande

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Christina Wessling

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Anja Sonesson

Kulturnämndens ordförande Sylvia Björk

Kulturnämndens 1:e vice ordförande My Gillberg

Kulturnämndens 2:e vice ordförande Linda Simonell Wirje

Kulturdirektör Elisabeth Lundgren

Kommunalråd Frida Trollmyr 

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se