Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rehabliterings- och mentorsprojekt för arbetslösa som lider av posttraumatiskt stressyndrom

Stöd och hjälp till människor som på grund av psykosocialt betingade faktorer utvecklat ett utanförskap i samhället och därför idag står långt utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Tidigare har ytterst få insatser riktat sig specifikt till den aktuella målgruppen. Syftet med projektet är att genom nya arbetsätt få individerna att närma sig arbetsmarknaden och få en starkare anknytning till det svenska samhället, vilket ska åstadkommas genom kontakt med en egen mentor samt genom rehabiliterande och kompetenshöjande insatser i projektet och genom arbetsplatsförlagd arbetspraktik. Projektets kärna är att erbjuda deltagarna möjligheten att genom ett mentorsprogram, uppbyggt kring kontakter med anställda inom olika delar av den kommunala sektorn, tillsammans med rehabiliteringsinriktade insatser s amt arbetsplatsförlagd arbetsträning och praktik påbörja en systematisk kompetensutveckling med slutgiltig målsättning att komma in i arbetslivet. Målet är att minst hälften av deltagarna ska ha fått arbete. För ytterligare information kontakta: Helena Hölerman, Projektledare, Exigo rehabiliterings- och mentorsprojekt, tel 040 - 34 36 59

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se