Gå direkt till innehåll
Rekord för bostadsbyggandet i Hyllie

Pressmeddelande -

Rekord för bostadsbyggandet i Hyllie

Tekniska nämnden beslutade idag att godkänna markförsäljningar, tomträttsavtal samt förlängningar av markanvisningsavtal som möjliggör byggandet av ytterligare 750 bostäder i Hyllie. I och med detta kan över 1 100 nya bostäder vara på gång i området redan i år, betydligt fler än den förväntade utbyggnadstakten om 350-500 bostäder per år.

Fem aktörer har fått klartecken att bygga fler bostäder i Hyllie, efter att åtta olika avtal om markupplåtelser idag godkänts av Malmö stads tekniska nämnd. De bostäder som planeras är både hyresrätter och bostadsrätter.

I Hyllie pågår redan nu byggandet av 631 bostäder. Genom de nya avtal som godkänts av tekniska nämnden finns förutsättningar för ytterligare cirka 750 bostäder.Det är realistiskt att räkna med byggstarter för cirka 500 av dessa under 2016. Därmed kommer drygt 1 100 bostäder vara färdigbyggda eller byggstartade i Hyllie innan årets slut.

– Vi räknar normalt sett med 350-500 nya bostäder per år i Hyllie och det överträffas med råge i år. Utbyggnadstakten har mer än fördubblats. Det ser jag som ett kvitto på en framgångsrik bostadsutveckling i en viktig del av Malmö, säger Klas Johansson, Malmö stads fastighetsdirektör.

Fullt utbyggt kommer Hyllie rymma 9 000 bostäder. En av de aktörer som valt att satsa i Hyllie är NCC, som med glädje mottog dagens besked om godkända markavtal:

– Vi är glada att få bidra till den spännande utvecklingen i Hyllie med projektet Fläderblomman i kvarteret Hugin. Här kommer vi att bygga runt 100 attraktiva hyreslägenheter. När vi kommit igång med de första hyresrätterna i Fläderblomman ser vi fram emot att fortsätta utveckla ytterligare bostäder i området. Hyllies attraktion som bostadsområde blir starkare för varje dag och NCC Boende vill vara en del av den utvecklingen, säger Henrik Lindén, affärsutvecklingschef, NCC Boende.

Var de åtta nya, planerade bostadsprojekten är belägna framgår av kartan, som även visar samtliga pågående byggprojekt i Hyllie: bostäder, kontorsbyggnader, en grundskola (F-6), två förskolor, parkeringshus, torg och parker, bland annat en ny stadsdelspark intill den nya Hyllievångskolan, som båda beräknas vara färdigställda hösten 2017.

– Hyllie är på god väg att bli den moderna och levande stadsdel vi hela tiden sett framför oss. Här finns både hyresrätter och bostadsrätter nära bra kommunikationer, här finns skola och förskola nära människors hem. Intresset för att bo i Hyllie är stort, säger Milan Obradovic (S), tekniska nämndens ordförande.

– Att det byggs i stationsnära lägen är själva kärnan i ett grönt, tätt och blandat Malmö, säger Anders Törnblad (MP), tekniska nämndens vice ordförande.


Avtalen

Området Sportsbyn (detaljplan 4931) ligger sydväst om Hylliebadet. Här pågår redan byggandet av 128 hyresrätter. Totalt omfattar området cirka 300 bostäder:

Racketen 1 (försäljning) – HSB Sundsfastigheter AB, via dotterbolag. Cirka 90 bostadsrättslägenheter. Byggrätten omfattar cirka 8 500 kvadratmeter byggteknisk area, BTA, och priset, 2 245 kr/kvm BTA, är bestämt med utgångspunkt i de priser som kommunen på senare tid tillämpat vid försäljning av jämförbar mark inom denna del av staden. Den totala köpeskillingen uppgår till 19 083 000 kronor.

Bollhåven 1 (förlängning av markanvisning) – HSB Sundsfastigheter AB. Cirka 90 lägenheter. Markanvisningsavgiften utgörs av 1% av köpeskillingen per maximal BTA. Priset är satt till 2 200 kr/kvm BTA.

Hyllie allé (detaljplan 5051), som är en av de två stora huvudgatorna i Hyllie, ligger mellan Pildammsvägen och Hyllie Boulevard. Här planeras för sammanlagt 1 700 bostäder. Dessa är planerade att byggas etappvis, under fem års tid (2012-2017):

Hugin 2 (tomträttsavtal) – NCC Boende AB. Cirka 100 hyresrättslägenheter. Fastigheten upplåts med tomträtt och omfattar cirka 6 500 kvadratmeter BTA. Tomträttsavgälden är i sidoavtalet satt till 57 kr/kvm BTA och gäller under den första tioårsperioden, under förutsättning att upplåtelseformen hyresrätt består.

Magne 1 (förlängning av markanvisning) – NCC Boende AB. Cirka 100 lägenheter. Markanvisningen omfattar cirka 7 000 kvm BTA och förlängs till och med 2017-12-31. Markanvisningsavgiften utgörs av 1% av köpeskillingen, ett pris som är satt till 3 000 kr/kvm BTA.

Munin 1 (tomträttsavtal) – Otto Magnusson Bostäder AB. Cirka 120 hyresrättslägenheter. Munin 1 omfattar cirka 11 000 kvm BTA. Tomträttsavgälden satt till 57 kr/kvm BTA och gäller under den första tioårsperioden, under förutsättning att upplåtelseformen hyresrätt består.

Ymer 1 (tomträttsavtal) – Sundprojekt AB, via dotterbolag. Cirka 110 hyresrättslägenheter. Fastigheten omfattar cirka 9 000 kvm BTA. Tomträttsavgälden är i sidoavtalet satt till 67 kr/kvm BTA och gäller under den första tioårsperioden, förutsatt att upplåtelseformen hyresrätt består.

Frigg 1 (tomträttsavtal) – Veidekke Bostad AB, via dotterbolag. Cirka 70 hyresrättslägenheter. Byggrätten omfattar cirka 5 400 kvm BTA. Tomträttsavgälden till 62 kr/kvm BTA och gäller under den första tioårsperioden, förutsatt att upplåtelseformen hyresrätt består.

Siv 1 (förlängning av markanvisning) – Veidekke Bostad AB. Cirka 70 bostadsrättslägenheter. Markanvisningsavgiften utgörs av 1% av köpeskillingen. Priset är satt till 3 000 kr/kvm BTA.


Kontakt:

Klas Johansson, fastighetsdirektör, Malmö stad, 040-34 17 06, klas.m.johansson@malmo.se

Milan Obradovic, ordförande, Malmö stads tekniska nämnd, 0708-41 72 37,milan.obradovic@malmo.se

Anders Törnblad, vice ordförande, Malmö stads tekniska nämnd, 0709-79 77 38, anders.tornblad@malmo.se

Henrik Lindén, avdelningschef Affärsutveckling, NCC Boende AB,0705-15 04 58, henrik.linden@ncc.se

Utsänt av:

Caroline Franzén, kommunikatör, fastighetskontoret, 0733-70 89 11, caroline.franzen@malmo.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se