Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rekordökning av förskolan

2009 års 4500 nyfödda barn i Malmö har överträffats. Under 2010 har cirka 5200 nya Malmöbor fötts. Ökningen av både nyfödda och nyinflyttade innebär att minst 1000 nya platser behöver skapas under nästa år.

Malmö stad växer så det knakar och det gör förskolan också. Detta innebär stora utmaningar både vad gäller att bygga nya förskoleplatser och att rekrytera nya engagerade medarbetare med rätt kompetens till dessa. I Malmö söks det med ljus och lykta efter nya lokaler och ny mark att bygga förskolor på. Till de nya förskoleplatserna behöver Malmö stad nyrekrytera samtidigt som det nationellt är brist på förskollärare.

Många föräldrar är oroliga för att de inte ska erbjudas en förskoleplats i god tid innan föräldraledigheten tar slut.

- Hittills har Malmö stad kunnat erbjuda plats inom fyra månader, men vi har små marginaler, därför kan vi inte lämna besked i så god tid som vi skulle önska och det beklagar vi, säger Ana-Maria Deliv, avdelningschef på avdelning barn och ungdom på stadskontoret.

Så här ser det ut:

 • Under Åren 2006-2008 ökade antalet förskoleplatser med 600 till 800 per år.
 • 2010 ökade antalet nya förskoleplatser med 980.
 • De senaste två åren har Malmö stad ökat sin personal med 400 förskollärare och 100 andra pedagoger.
 • Under 2011 planerar Malmö stad att utöka med ytterligare minst 1000 platser.

De accelererande behoven av nya platser ställer stora krav på organisationen på alla nivåer. Ökningen av antalet platser ska göras med bibehållen kvalitet och det betyder höga krav på miljö och kompetent personal. En satsning för att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare i förskolan i Malmö stad startade därför i augusti 2008 i projektet ”Kompetensförsörjning förskola”.

- Vi arbetar dels för att synliggöra förskolan och stärka bilden av Malmö stad som arbetsgivare och dels för att stärka och utveckla den personal vi redan har, berättar Inga Sandström, projektledare för ”Kompetensförsörjning förskola”. Malmö stad tar ett helhetsgrepp om situationen och det är unikt i Sverige. Nu står vi inför helt nya nivåer av ökningar och vi måste kavla upp ärmarna rejält inför 2011.

Kontakter
Inga Sandström, projektledare, 0709 38 76 25, inga.sandstrom@malmo.se
Ana-Maria Deliv, avdchef, Stadskontoret avd barn och ungdom
0705-554782 ana-maria.deliv@malmo.se
Lena Englund, kommunikatör Stadskontoret avd barn och ungdom
0702-447095, lena.englund@malmo.se

Sida 2

Så här går det till när förskolan växer

Så här går det till när förskolan i Malmö växer. Artiklarna är hämtade från nr1 och 2 2010 av personaltidningen ”Fokus Förskola”.

Bilagor från Fokus Förskola (ladda ner pressmeddelandet i pdf så finns bilagorna med)

 1. Buss – ett pedagogiskt alternativ
 2. Nystart i Fosie
 3. Trädgårdens förskola
 4. Nya Solglimten i Oxie

Fokus Förskolan finns också på: malmo.se/jobbaiförskolan

Marknadsföring av Malmö stad som arbetsgivare - exempel

 • Annonskampanjer av olika slag. Den senaste är en bioreklamfilm, se här: malmo.se/4.2d03134212cf2b7c00b80002975.html
 • Hemsidan på: malmo.se/jobbaiförskolan
 • Skoljobb.se: www.skoljobb.se/landing/malmostad-forskola.htm
 • Filmer om förskolan i Malmö att använda till verksamhetsutveckling, se här: www.natur.pedc.se/index.asp?IDnr=1406
 • Fokus Förskola, tidning om förskolan i Malmö, malmo.se/jobbaiförskolan.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se