Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rödgrön budget klar för Malmö – Minskade klyftor och barnens uppväxtvillkor i fokus

Malmö 2011 05 10

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Malmö presenterade vid en presskonferens på tisdagen sitt förslag till Malmö stads budget för 2012.

Till följd av den demografiska utvecklingen, kommer trycket på den kommunala ekonomin att vara fortsatt stort under de närmaste åren. Skatteintäkterna har ökat flera prognoser i rad. Därför gör Malmös rödgröna majoritet bedömningen att man kan ha oförändrad skattenivå på 20:84 också 2012. Budgeten för verksamheterna räknas upp pris- och löneökningar och förändrad befolkning. Majoriteten i Malmö gör bedömningen att skatteunderlaget för 2011 och 2012 kommer att öka utöver den senaste prognosen med ytterligare cirka 0,8 procentenheter.

I budgetförslaget är barn och unga i fokus. Klyftorna och segregationen ökar i samhället och detta märks tydligt i Malmö. Regeringen har genomfört nedskärningar i försörjnings- och trygghetssystemen. Det har drabbat många barnfamiljer hårt i form av sämre levnadsvillkor och ökad otrygghet.

Malmös rödgröna majoritet vill förbättra förutsättningarna i de områden där levnadsvillkoren är sämst och barnfattigdomen störst. Bland annat handlar det om ta nya grepp om skolan och där skapa ett annat förhållningssätt för att nå resultat. Om föräldrarna har ett jobb med goda arbetsvillkor och mår väl, finns de betydelsefulla grunderna på plats för att barnet ska få en trygg och bra uppväxt. På samma sätt är bra bostäder, hälsosam mat och en sund miljö nödvändiga förutsättningar för goda uppväxtvillkor.

– Vi gör satsningar på barnen och då främst i de områden där arbetslösheten är störst och därmed familjernas ekonomi besvärligast, säger Ilmar Reepalu (S).

– Med budget 2012 flyttar vi ytterligare fram jämställdhetspositionerna och gör flera satsningar inom området. Vi vill bland annat ta ett tydligt ansvar som kommunala arbetsgivare och avsätter resurser för jämställda löner med ett särskilt fokus på de lågavlönade kvinnodominerade yrkesgrupperna. Att satsa på kvinnor med låga löner handlar om att utjämna skillnader mellan kvinnor och män men också om att minska skillnaderna i uppväxtvillkor för barn till fattiga föräldrar, säger Martina Nilsson (V).

– Nytt för i år är vår förstärkning inom matområdet med utbildningar för personal inom skola och äldreomsorg. Målet är att det ska serveras godare, hälsosammare mat som lagas närmre de som ska äta den. Vi fortsätter även våra framgångsrika satsningar på barn och unga som gröna skolgårdar och Torup, säger Fredrik Fernqvist (MP), gruppledare kommunfullmäktige.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Martina Nilsson, 040-34 10 17

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se