Gå direkt till innehåll
​Rosengårds bibliotek byggs om

Pressmeddelande -

​Rosengårds bibliotek byggs om

Malmös bibliotek spelar en viktig roll för att skapa en inkluderande och jämlik stad. De är uppskattade mötesplatser där läsandet och det livslånga lärandet står i fokus, och i takt med att Malmö växer måste biblioteken utvecklas. Just nu pågår ett arbete för att bygga om Rosengårds bibliotek, och på onsdagen sa kommunstyrelsen ja till hyresavtalet för det nygamla biblioteket.

Rosengårds bibliotek är populärt, men nedslitet och underdimensionerat. Därför ska det välbesökta biblioteket rustas upp och få ytterligare en våning. Det ska också byggas en takterrass där man kan bedriva verksamhet i utomhusmiljö. I februari 2022 är det dags för inflyttning.

I arbetet med att utveckla stadens bibliotek tas det hänsyn till befolkningsutveckling, rörelsemönster och socioekonomiska förhållanden. Det betyder att det är prioriterat att öppna bibliotek i områden där det i dag saknas eller där befolkningsökningen är kraftig, på platser där det rör sig mycket människor och där bibliotek spelar en stor kompensatorisk roll. Närhet är ofta avgörande när det kommer till att besöka bibliotek. På längre sikt kan det till exempel bli aktuellt med bibliotek i Hyllie, Limhamn och Bunkeflo där befolkningen ökar i snabb takt.

– Malmö går mot strömmen och satsar på stadens bibliotek när andra drar ner. För oss är det av största vikt att alla Malmöbor får tillgång till läsande och lärande när staden växer. Biblioteken är viktiga mötesplatser som bidrar till att utjämna klyftor och främjar läsande, men stärker också språkutveckling och demokrati, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur och fritid.

– I Malmö prioriterar vi biblioteken eftersom de behövs mer än någonsin tidigare, inte minst för bildning, studier och bokläsande. Biblioteken är en kunskapens källa och kunskap leder till egenmakt, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.


Kontaktpersoner

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Ursula Savonius, politisk sekreterare (L), 0738-56 79 36


(Ärende 15)

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150