Gå direkt till innehåll
Bild ur Skyfallsplan för Malmö
Bild ur Skyfallsplan för Malmö

Pressmeddelande -

Så kan Malmö klara ett hundraårsregn

I augusti 2014 drabbades Malmö av ett stort skyfall. Det var det enskilt största regnet i Malmö sedan mätningarna startade i slutet på 1800-talet. Skyfallets konsekvenser ligger till grund för den skyfallsplan som idag godkändes av tekniska nämnden. Planen inriktas på att Malmö ska klara ett hundraårsregn senast år 2045.

Skyfallsplanen tar upp de regn som inte kan hanteras av dagvattensystemet och som innebär risker för liv, allvarliga personskador, materialskador, samhällsviktig verksamhet och skador för miljön. Ett mål är att åtgärder som minimerar sådana skador ska ha genomförts år 2025, för att nå målet krävs insatser på både kommunal och privat mark.

Hundraårsregn kräver ett annat ytligt vattensystem som tillfälligt kan hantera stora mängder vatten. Det krävs både storskaliga och mindre lokala lösningar. Liksom att både kommun och privata fastighetsägare klimatanpassar på sin mark.

Exempelvis kan grönytor och parkmark i staden planeras för att tåla att tillfälligt översvämmas för att skydda intilliggande bebyggelse från skador. Mindre lokala lösningar på kvartersmark, villatomter och vid flerfamiljshus krävs för att fördröja vatten innan det hamnar i det allmänna ledningsnätet.

- Det finns många både smarta och attraktiva lösningar som kan göra staden mer motståndskraftig mot stora regn. Stadens parker och idrottsplatser ska kunna ta emot kraftiga regn och samtidigt ge ett mervärde till stadsmiljön alla de dagar det inte regnar, säger Anders Rubin (S), tillförordnad ordförande i tekniska nämnden.

- Vi ser redan nu hur klimatfrågan inte bara är ett hot, utan en realitet som vi måste möta genom konkreta åtgärder. Därutöver måste vi såklart arbeta för att klimatpåverkan minskas i framtiden, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Skyfallsplanen (se bifogat material) har tagits fram av Malmö Stad tillsammans med VA Syd och ska godkännas av Kommunfullmäktige. Skyfallsplanen, som är strategisk i sin form, ska i det kommande arbetet kompletteras med en mer konkret handlingsplan.

Kontakt

Anders Rubin (S), tillförordnad ordförande i tekniska nämnden 0706- 36 26 77

Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden 0709-79 77 38

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat material