Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så ska arbetsmiljön förbättras för socialtjänsten i Västra Innerstaden

Precis innan jul presenterade Arbetsmiljöverket resultatet av de inspektioner som gjorts inom individ- och familjeomsorgen i fyra av Malmös stadsdelar, i syfte att utreda socialsekreterarnas arbetsmiljö. Västra Innerstaden var en av dessa och i inspektionsmeddelandet identifierades två problemområden när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Dessa problem var verksamheten medveten om redan innan Arbetsmiljöverket genomförde sin inspektion, och har aktivt arbetat för att åtgärda dessa. Dock är det förståeligt att det ändå tas upp i inspektionen då det är av stor betydelse sett ur arbetsmiljösynpunkt.

Ett av problemen har varit konflikter i en del av en arbetsgrupp, vilket bland annat tagit sig uttryck i form av mobbning och kränkande särbehandling. Ledningen har därför haft en kontinuerlig dialog med inblandade medarbetare och företagshälsovården är inkopplad. Ledningen tog också, tillsammans med HR-avdelningen, initiativ till att med hjälp av företagshälsovården genomföra en arbetsmiljökartläggning. Kartläggningen, som startar den 12 januari, ska sedan leda fram till en handlingsplan som kommer att vara klar i början av februari.

Det andra problemet har varit den ökade arbetsbelastningen till följd av ökat antal ärenden. Precis som Arbetsmiljöverket konstaterar har medarbetarna fått hjälp av cheferna att prioritera sina arbetsuppgifter men det har endast lättat arbetsbelastningen för stunden då problemet med den långsiktiga arbetsbelastningen kvarstått. I takt med den ökade arbetsbelastningen har ledningen sedan en längre tid uppmärksammat behovet. Beslut har därför tagits på att utöka personalstyrkan med två nya heltidstjänster som en förstärkning under, i första hand, en sexmånadersperiod.

Kontaktperson:
Ingemar Nilsson, verksamhetschef individ- och familjeomsorg i Västra Innerstaden
Tel: 040-34 57 52

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se