Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Säkrad kompetens i förskolan med ny strategi och handlingsplan

En förskola med hög kompetens och kvalité ger bättre resultat och är av stor betydelse för goda skolresultat. Det är anledningen till att Malmö stad nu tagit fram Strategi för kompetensförsörjning i förskolan och en tillhörande Handlingsplan för 2013-2015. Strategin ersätter den tidigare från 2005.

Syftet med strategin är att kunna rekrytera, utveckla och behålla bra medarbetare i förskolan. En väg är att bredda kompetensen i förskolan med både förskollärare, barnskötare och pedagoger. Man vill också öka intresset för att arbeta i förskolan, särskilt bland män. En bred kompetens bland personalen ska uppnås genom ökade möjligheter till att göra karriär, till exempel genom forskning. Det kan också handla om möjligheten att ta sig an specialuppdrag som att ge stöd och ta ansvar i förskolor med låg andel förskollärare eller vid öppnande vid nya förskolor.

Ett bra ledarskap lyfts också fram som en viktig del av en bred kompetens i förskolan. Alla nya förskolechefer ska därför ges en introduktionsutbildning kring uppdragets ansvar och innehåll. I samband med rekryteringen av förskolechefer ska man också utse mentorer.

– Förskolan byggs ut kraftigt i Malmö och verksamheten lägger grunden för goda skolresultat och inkludering. Det är viktigt att vi lyckas rekrytera och behålla engagerade medarbetare och vi vill bland annat erbjuda ett utvecklande arbete med möjligheter för personalen att påverka sin arbetssituation, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd och ordförande i personalberedningen.

– Strategin syftar till att höja och vidhålla en god kvalité på Malmös förskolor. För övrigt uppmanar jag alla kloka och lämpliga personer som har funderat på att bli förskolelärare att bli det. Malmö har ett skriande behov nu och fram över, säger Nils Karlsson (MP), gruppledare och kommunstyrelseledamot.

– Malmökommissionen skriver i sin slutrapport att förskolan kan göra skillnad för barn från studieovana hem. Då krävs en förskola av hög kvalitet. Vi behöver rekrytera välutbildad personal, både för att klara den intensiva förskoleutbyggnaden och för att hålla en god kvalitet i verksamheten, säger Hanna Gedin (V), ersättare i kommunstyrelsen.  

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Hanna Gedin, 040-34 10 95

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 56)


Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se