Gå direkt till innehåll
Flygbild, Sege Park
Flygbild, Sege Park

Pressmeddelande -

Sege Park nominerad till Planpriset

Malmö stad och exploateringsprojektet Sege Park är en av fyra nominerade till Sveriges Arkitekters ”Planpris” för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. Sege Park nomineras för en innovativ modell för hållbart stadsbyggande som bygger på lokal delningsekonomi och ett socialt ansvarstagande med Sege park som bas. Sege Park kommer de närmaste åren att förtätas, samtidigt som en stor del av ursprungsbebyggelsen med kulturhistoriska världen kommer att bevaras.

- Utvecklingen av Sege Park har en tydlig inriktning mot hållbar utveckling exempelvis gällande energiproduktion och energieffektivisering. Det nya bostadsområdet ska vara en testbädd för olika hållbarhetslösningar, där bland annat delningsekonomi får en framträdande roll. Här kommer bostäder, verksamheter och offentlig service växa fram i gammal, attraktiv parkmiljö, säger Pernilla Andersson, projektledare på fastighets- och gatukontoret i Malmö.

Planpriset
Planpriset instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter. Priset går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga.

Nominering till Sveriges Arkitekters planpris 2018, Sege park, Malmö:

”En innovativ modell för hållbart stadsbyggande som bygger på lokal delningsekonomi och ett socialt ansvarstagande utvecklas med Sege park som bas.

Utgångspunkten är en befintlig sjukvårdsmiljö i Kirseberg i nordöstra Malmö med friliggande längor i park från 1930-talet som kompletteras varsamt. Lösningar för ökat delande av resurser i staden har tagits, bland annat genom en idétävling. I byggherredialoger för markanvisning tas idéerna vidare utifrån byggherrarnas kunskap, vilja och förmåga. Målet för detaljplanen är att med stöd i sociala innovationer, digitalisering och spjutspetsteknik visa hur stadsboende kan bidra till att minska klimatutsläpp. Sege Park är Malmös plattform för urban innovation i samverkan med högskolor, företag och andra kommuner. Exempel på delmål i planprogrammet är digitala appar för delning, mobilitetspool, solpaneler, dagvattencirkulation, återvinning av avfall, odling och giftfritt byggande. Ett viktigt mål är också att utveckla innovativa modeller för att producera bostäder med lägre boendekostnader och få en social blandning i området.”

Kontakt
Pernilla Anderson, projektledare, Malmö stad, fastighets- och gatukontoret, 040-341781
Carina Lindeberg, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret Malmö, 040-342326
Sara Lööf, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret Malmö, 040-342213

Relaterade länkar

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se