Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sjukhusområdet ska bli en del av staden

Stadsbyggnadsnämnden godkände på torsdagen en utvecklingsplan för sjukhusområdet i Malmö, en plan som tagits fram i ett samarbete mellan Malmö stad och Region Skåne.

Utvecklingsplanen omfattar förändringar som berör trafik-, grön- och bebyggelsestrukturen på sjukhusområdet. Ambitionen är att skapa ett levande, tätt och grönt område bland annat genom att uppföra nya byggnader och planteringar. Sjukhuset ska byggas ut i etapper under flera år och fokus ligger på att skapa ett modernt och flexibelt sjukhus. Vissa äldre byggnader kommer att rivas för att ge plats åt nya, men hus som är kulturhistoriskt värdefulla kommer att bevaras för att spegla sjukhusområdets historia. På bottenvåningarna kommer det att finnas service som vänder sig till besökare och de som bor i närheten för att öppna upp området för fler människor och göra det tryggare. Gång-, cykel- och grönstråk ska också ta sin väg genom området. Allt detta blir ett sätt för sjukhusområdet att integreras i staden, som är en av strategierna för den fortsatta utvecklingen av området.      

– Här handlar det om att vördsamt riva och bygga nytt för att bibehålla sjukhusområdets speciella karaktär med gammalt och nytt, samtidigt som man möter den moderna stadens behov och utveckling, säger Carina Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.  

– Jag tror att få känner till att sjukhuset en gång byggdes i en park med flera exotiska träd, och lite av den känslan kommer tillbaka med den grönska som det nu planeras för.


Kontaktperson

Carina Svensson, 0709-34 25 14

(Ärende B6)


Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150
Alma Tabak

Alma Tabak

Presskontakt Presskommunikatör Malmö stad 0733 340721