Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Slutlig antagning till gymnasieskolan i Malmö

Den slutliga antagningen till de 13 kommunala och 24 fristående gymnasieskolorna i Malmö är nu klar.

Till de 4 284 platserna på nationella program har 4 386 ungdomar sökt i första hand varav 3 502 är behöriga till programmet. 3 515 ungdomar är antagna varav 2 842 på sitt förstahandsval.

Störst andel antagna finns på de högskoleförberedande programmen som har 2 515 ungdomar. Samhällsvetenskapsprogrammet är störst med nästan 900 antagna.

Yrkesprogrammen har 1 001 ungdomar antagna. El- och energiprogrammet och Hantverksprogrammet är störst med ca 180 antagna vardera.

För ungdomar som inte nått behörighet till önskat nationellt program finns fem introduktionsprogram: preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Till dessa program är 1 076 ungdomar antagna.

Av ungdomarna som ansökt från Malmö är det 210 som inte fått någon plats. De flesta har enbart sökt utbildningar de saknar behörighet till eller lämnat ansökan för sent och kan därmed inte få plats förrän ungdomar som sökt i tid fått plats.

De som sökt i tid och är behöriga, står som reserver och får avvakta antagning till reservantagningen i augusti. Ett råd till alla dessa ungdomar är dock att under sommaren besöka Vägledningscentrum i Malmö för att få hjälp att komplettera sin ansökan för att vara säkra att få en gymnasieplats till skolstarten.

Det finns över 750 lediga platser totalt och på nästan alla program på gymnasieskolorna i Malmö.

Uppgifter om meritvärden som krävdes vid den slutliga antagningen finns på www.skånegy.se för alla gymnasieskolor i Skåne och Sölvesborg.

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, 040-34 21 41, ann-sofie.nordh@malmo.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se