Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Snart är vi 300 000 Malmöbor

Malmö 2010 05 05

Malmös befolkning fortsätter att växa och vid årsskiftet förväntas vi vara 299 300 Malmöbor, vilket är en ökning med 5400 personer. Det visar den aktuella befolkningsprognosen från Malmö stad.

Malmö förväntas ha en fortsatt hög inflyttning under 2010. De stadsdelar som växer mest är Limhamn-Bunkeflo och Centrum, och den grupp som dominerar bland inflyttarna är unga människor i åldern 20 till 29 år. Den stora inflyttningen gör att efterfrågan på bostäder ökar men under året beräknas bara 600 nya bostäder bli färdigställda. Detta gör att vi tyvärr får en bostadsbrist.

Barn i förskoleåldern utgör en allt större grupp av befolkningen i Malmö, och har ökat med cirka 1000 barn per år sedan 2007. Under 2010 förväntas en ökning med 1200. Detta kräver ännu fler förskoleplatser och gör att tillhandahållandet av barnomsorgsplatser blir en av kommunens stora utmaningar.

– Det är givetvis roligt att Malmö upplevs som en attraktiv stad och att många vill flytta hit. Samtidigt bidrar befolkningsökningen till ökade krav på de kommunala verksamheterna, och till att efterfrågan på bostäder ökar, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– En nationell bostadspolitik som stimulerar ett ökat bostadsbyggande, istället för regeringens avveckling av bostadsbyggnadsstödet, är vad som behövs för att vi ska få en kraftig ökning av byggandet av hyres- och studentlägenheter.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 39)

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se