Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya e-tjänster på malmo.se

Malmö 2010 05 05

Många nya digitala tjänster, kallade e-tjänster ska under 2010-2011 bli tillgängliga på Malmö stads hemsida i ett led att förbättra servicen och tillgängligheten för Malmöborna.

Via tjänsten Mina sidor ska man på ett enkelt sätt kunna se var i beslutsprocessen ett ärende man lämnat in befinner sig, för att lättare veta när man kan förvänta sig ett svar.

Uppemot tio nya e-tjänster förväntas bli tillgängliga på Malmö stads hemsida under 2010, men tanken är att utveckla och lansera ännu fler e-tjänster fram till 2012. Utvecklandet av fler e-tjänster är en del i en satsning som görs för att uppnå en effektivare e-förvaltning i Malmö stad.
I satsningen ingår även utveckling av en gemensam kundtjänst som gör att det blir lättare att komma i kontakt med Malmö stad.

– Genom att införa digitala tjänster kan vi effektivisera servicen gentemot Malmöborna och bidra till en ökad tillgänglighet, men kanske också bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 19)

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se