Gå direkt till innehåll
Sofielunds verksamhetsområde ska bli kultur-, fritids- och näringslivscentrum

Pressmeddelande -

Sofielunds verksamhetsområde ska bli kultur-, fritids- och näringslivscentrum

Stadsbyggnadsnämnden fattade i dag beslut som har stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av östra Malmö. Med planprogrammet för Sofielunds verksamhetsområde är ambitionen att ta vara på och förstärka områdets styrkor och kvalitéer och göra det till stadens mest betydelsefulla och dynamiska kultur-, fritids- och näringslivscentrum. Nu skickas planen ut på samråd.

I Sofielunds verksamhetsområde, omringat av Lantmannagatan, Enskifteshagen, Rosengårds station och Gullängsparken finns små och stora företag som tillsammans bidrar till områdets karaktär och attraktionskraft. Här blandas verkstäder med importföretag, bilservice, handel och musikindustri. Kvarteret Kampen är ett nav för kultur- och fritidslivet, men här finns också flera studieförbund, replokaler och konstateljéer. I den fortsatta utvecklingen ska detta förstärkas och göra området till ett centrum för kultur, fritid och näringsliv. Det ska bli möjligt med fler permanenta bygglov, nya ändamål för befintliga industribyggnader och en särskild kulturljudzon som innebär att de olika verksamheterna kan utvecklas och verka i skuggan av varandra. För att öka tryggheten och grönskan ska det planteras nya träd och göras plats för torg och ytor för fotgängare.

På sitt sammanträde i dag beslutade stadsbyggnadsnämnden att skicka ut Planprogram Sofielunds verksamhetsområde år 2040 till förvaltningar, sakägare och andra som berörs av den, vilket innebär att planerna är ett steg närmare förverkligande.

– Framtidsplanerna för Sofielunds verksamhetsområde är ett bra exempel på hur olika intressen kan mötas och leva i samklang med varandra. Genom att skapa en kulturljudzon ser vi till att kulturutövare kan vara högljudda i skuggan av industriernas buller. Vi stöttar också den lokala kraft som finns bland områdets aktörer och som gör avtryck, och som bidrar till utvecklingen i såväl Sofielund som resten av Malmö, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Sofielund är ett av Malmös mest dynamiska områden. Här samsas små och stora företag, kulturverksamheter och restauranger på ett sätt som skapar mervärde för alla. Det buller som många hade uppfattat som störande i andra delar av staden ger här förutsättningar som låter kulturen frodas och utvecklas utan risk för klagomål, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.


Kontaktpersoner

Sofia Hedén, 0703-56 41 68

Lars Hellström, 0768-20 70 80

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16


(Ärende 21)

Ämnen

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se