Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stor satsning på damidrott i Malmö

Tekniska nämnden i Malmö stad har för avsikt träffa ett markanvisningsavtal med Malmö Innerstaden 10:14 AB på nämndens sammanträde den 22 oktober. Avtalet avser fastigheten Hästhagens idrottsanläggning. 

Vid en presskonferens den 22 oktober i Knutsalen på Rådhuset klockan 12.00 - 14.30 presenteras avtalet och planerna för hur idrottsanläggningen Hästhagen ska utvecklas till ett tränings- och forskningscentrum för internationell idrott med fokus på kvinnor, World Village of Woman Sports. Observera att ackreditering är nödvändig och görs via www.womensportvillage.com.

På presskonferensen finns flera representanter för Malmö stad närvarande, bland annat Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande, Emmanuel Morfiadakis, ordförande i tekniska nämnden och Börje Klingberg, fastighetsdirektör.

World Village of Women sports representeras av Dan Olofsson, Kent Widding Persson och Mårten Hedlund.

Dessutom kommer flera personer från idrottsvärlden att vara närvarande, bland annat Monika Domanski Lyfors, samt forskare från Malmö Högskola och Universitetssjukhuset MAS.

Presskonferensen inleds med en lunchbuffé och efter presentationen ges möjlighet till enskilda intervjuer.

För ytterligare information

  • Emmanuel Morfiadakis, (s) ordförande Tekniska nämnden, 0708 - 34 31 12
  • Börje Klingberg, fastighetsdirektör, 040 - 34 17 06
  • Anna Hanspers, press- och medieansvarig Malmö stad, 040 - 34 11 22, anna.hanspers@malmo.se

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterade event

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se