Gå direkt till innehåll
Stort överskott används till investeringar och reserv för kommande år

Pressmeddelande -

Stort överskott används till investeringar och reserv för kommande år

Malmö stad beräknas göra ett överskott på 788 miljoner kronor när året är slut, vilket skulle innebära 591 miljoner mer än budgeterat. Skillnaden mot budget beror huvudsakligen på högre intäkter från markförsäljningar och realisationsvinster samt högre skatteintäkter än budgeterat.

Resultatet för enbart de kommunala verksamheterna slutar enligt samma prognos med ett överskott på 34 miljoner kronor. Bedömningen av helheten är att Malmö stad har en fortsatt stark ekonomisk ställning.

Även om resultatet för året ser ut att bli bättre än budgeterat finns det också kostnader som enligt prognosen ser ut att bli högre än kommunen räknat med. Kostnaden för hemlöshet ser ut att sjunka med 90 miljoner kronor jämfört med 2018, men blir ändå 40 miljoner kronor högre än budgeterat för i år. Kostnaden för ekonomiskt bistånd ser enligt prognosen ut att öka med 25 miljoner kronor jämfört med förra året, vilket är 140 miljoner kronor mer än i årets budget.

Ett viktigt skäl till det ökade ekonomiska biståndet är att de statliga extratjänsterna försvann vid ingången till 2019 vilket beräknas ha kostat kommunen 50 miljoner kronor i ökat ekonomiskt bistånd. Extratjänsterna återkommer år 2020, om än i mindre omfattning än 2018.

Investeringarna för året är fortsatt höga men ser ut att bli en miljard kronor lägre än budgeterat och hamna på 2,7 miljarder kronor i totala investeringar. Huvudskälen är att vissa projekt avseende skolor, förskolor, LSS-boende, en ridanläggning och exploatering antingen inte genomförts enligt plan under året eller har blivit billigare än budgeterat.

Vid årets slut beräknas 678 miljoner kronor överföras till Malmö stads interna resultatutjämningsreserv. Reserven, som är avsedd att täcka negativa resultat som uppstår till följd av en svag intäktsutveckling i en lågkonjunktur, är då uppe i 3,9 miljarder kronor.

– Årets och de gångna årens stora överskott gör oss bättre rustade att möta långkonjunkturen som kommer. Samtidigt vet vi att välfärden i hela landet saknar resurser de närmaste åren – enligt finansdepartementet 90 miljarder kronor fram till år 2026. För att värna välfärden är det viktigt att vi som kommun har en fortsatt välskött ekonomi, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Med vårt beräknade överskott på 788 miljoner kronor tar vi ansvar för Malmös finanser och för att upprätthålla malmöbornas välfärd. I en tid då staten sviker i sitt ansvar gentemot kommunerna och en lågkonjunktur är på väg är det viktigt att samla i ladorna för att möta den höst som väntar i den svenska ekonomin, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.


För ytterligare information, kontakta:
Katrin Stjernfeldt Jammeh via Karolin Högberg, pressekreterare, 0708-132454, karolin.hogberg@malmo.se
Roko Kursar via Ursula Savonius, politisk sekreterare, 0738-567936, ursula.savonius@malmo.se

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Kommunalrådsavd: Anders Malmström

Kommunalrådsavd: Anders Malmström

Pressansvarig Frågor till kommunalråd (S) 0768-707952

Relaterade nyheter