Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stråk i staden

AGORA - ett EU-samarbete mellan Malmö stad, Arkitektskolan i Lund och europeiska designskolor i Europa. Utställning Form/Design Center 28 april - 14 maj.| Visste du att tvärs genom Malmö - från väster till öster – går fem gator som tillsammans bildar ett stråk? Det är Malmös historiska ur-stråk. Kring det började staden växa för 800 år sedan. Men sedan 1800-talets slut har Malmös centrum flyttat mot söder – och stråket fallit i allt djupare Törnrosasömn. Forskare och planerare ställer idag frågorna: Kan det öst-västliga stråket väckas till nytt liv? Kan dess rikedom och möjligheter tas tillvara? Stråkstudier i Europa Projekt: AGORA / cities for people. Finansiär: EU. Syfte: Att studera hur städer kan utvecklas, ge god livskvalitet och möta framtiden. Objekt: London, Utrecht, Barcelona och Malmö. Projektdeltagare i Malmö: Malmö Stad genom Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret och LTH genom Arkitektskolan. Pressvisning 27 april kl 12.00 på Form/Design Center. Vernissage 27 april kl 17-19.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterade event

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se