Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svar om spårvagnar senast 31 mars Nuvarande system med bussar räcker inte

Den utredning om Malmös framtida kollektivtrafik som presenterades i oktober, och som landar i att Malmö behöver spårvagnar och elbussar när det nuvarande bussbaserade systemet slår i kapacitetstaket, ska nu sändas ut på en bred remiss.

Det har kommunstyrelsen beslutat.

Utredningens huvudslutsats är att befolkningstillväxten i Malmö och det ökande kollektivtrafikresandet innebär att den nuvarande bussbaserade kollektivtrafiken ganska snart kommer att bli otillräcklig och att det därför blir nödvändigt att satsa på spårvagnar och elbussar i de "tunga stråken" i framtiden.

Förutom till kommunens nämnder och styrelser så går utredningen på remiss till ett stort antal myndigheter och organisationer.

Stadskontoret får dessutom i uppdrag att samordna det fortsatta utredningsarbetet samt att återkomma med en tidsplan för när de olika utredningsuppdragen ska vara färdiga.

- Vi närmar oss kapacitetstaket i den bussbaserade kollektivtrafiken i Malmö och därför kommer det att bli nödvändigt att ta de första stegen mot ett införande av mer kapacitetsstarka system som exempelvis spårvagnar och elbussar inom en inte alltför avlägsen framtid, säger styrgruppens ordförande kommunalrådet Anders Rubin (s).

Remissvaren ska vara inkomna senast den 31 mars nästa år.

Kontaktpersoner

Anders Rubin 070636 26 77

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71

(Ärende 20)

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se